h

SP verontwaardigd over inspraak betaald parkeren

18 februari 2011

SP verontwaardigd over inspraak betaald parkeren

In de raadsvergadering van 16 februari heeft de SP-fractie van Amsterdam Nieuw-West samen met VVD, BNW81 en TvA een motie van verontwaardiging ingediend over de inspraak bij de invoering van betaald parkeren in Slotervaart. "De inspraak over betaald parkeren was een ware aanfluiting. Met deze motie hebben we recht willen doen aan de verontwaardiging die bewoners gevoeld moeten hebben", aldus SP-deelraadslid Erik Bobeldijk. De gehele oppositie stemde voor de motie, maar haalde geen meerderheid omdat de fracties van de PvdA, GroenLinks en D66 tegenstemden.

De motie van verontwaardiging is nieuw in de politiek. Een motie van verontwaardiging lijkt op een motie van treurnis, alleen zijn de bewoners niet bedroeft, maar boos. De SP heeft daarom deze motie ingediend om recht te doen aan het gevoel van de bewoners. Bij de invoering van betaald parkeren in Slotervaart, is de inspraak van bewoners volledig genegeerd. Een door het stadsdeel georganiseerde enqute liet zien dat meer dan 80% van de bewoners tegen invoering van betaald parkeren was. Ondanks de uitkomst van deze enqute besloot de toenmalige stadsdeelraad van Slotervaart betaald parkeren in te voeren. De toelichting van de toenmalige portefeuillehouder luidde: "Iedereen is altijd tegen betaald parkeren, dus is de uitslag van de enqute geen reden om betaald parkeren niet in te voeren."

De SP is van mening, dat de nieuwe stadsdeelraad deze dwaling had kunnen compenseren door haar verontwaardiging over de gang van zaken uit te spreken. De PvdA, GroenLinks en D66 hebben echter weinig geleerd sinds die tijd. De bewonersbelangen zijn voor deze partijen blijkbaar alleen interessant als het hun goed uitkomt.

U bent hier