h

Bewoners Bosleeuw-Midden nog steeds in de kou

30 maart 2011

Bewoners Bosleeuw-Midden nog steeds in de kou

Er is veel mis in de wijk Bosleeuw-Midden en vooralsnog lijkt het erop dat verbetering nog lang op zich zal laten wachten. Dit bleek toen SP'ers zaterdag weer deze buurt in gingen om met bewoners te spreken. De vier huizenblokken in Bos en Lommer – eigendom van Stadgenoot – stonden op de nominatie om gesloopt te worden, maar door de crisis is dat tot nader order uitgesteld. Ondertussen weten de bewoners niet waar ze aan toe zijn.

"Een belachelijke situatie," aldus SP-duoraadslid Pascal Smit. "Deze mensen wonen vaak al langer dan tien, twintig jaar in deze huizen en hebben de boel langzaamaan zien verkrotten. De woningbouwvereniging is dat ook heus niet ontgaan al die jaren, maar oplossingen blijven achterwege. Vervolgens komt er een bericht dat de boel gesloopt wordt, wat even later weer wordt herroepen. Maar ondertussen weten de bewoners niet waar ze aan toe zijn en hebben dagelijks te maken met allerlei gebreken aan hun woning. Absoluut ontoelaatbaar."

De SP'ers werden vrijwel overal met open armen ontvangen en de bewoners deelden maar al te graag hun klachten en ongenoegen met hen. Inmiddels zijn al vele bewoners gehoord die onder meer klagen over krakende vloeren, lekkages, tocht, vervallen en slecht onderhouden trappenhuizen, vocht, schimmelvorming, ongedierte, en gebrekkige verwarming. Vooral de klacht dat de woningen in de winter zowat niet warm te stoken zijn werd door de SP inmiddels al opvallend vaak opgetekend.

Binnenkort zal de SP voor een vierde maal een bezoek aan deze wijk brengen, zodat alle bewoners benaderd zijn. Stadgenoot laat deze mensen – letterlijk en figuurlijk – in de kou staan, maar de SP zal de corporatie confronteren met de resultaten van dit buurtonderzoek. Het woord 'kil' heeft in Bosleeuw-Midden een dubbele betekenis gekregen. Maar als het aan de SP ligt, zal het er binnenkort heet aan toe gaan!

U bent hier