h

Bewonersparticipatie op Oostelijke Eilanden

26 maart 2011

Bewonersparticipatie op Oostelijke Eilanden

Anders dan het stadsdeel bedoeld had, en tot vreugde van de SP, hebben wal- en bootbewoners en ondernemers zich georganiseerd om tot n gezamenlijk tegenvoorstel te komen voor de Eilandenboulevard. Hun plan is inmiddels aan het stadsdeelbestuur aangeboden. Stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren heeft al laten weten er niet veel in te zien, maar de SP zal haar houden aan de beloftes die zij deed toen zij aantrad, namelijk dat bewoners bij plannen betrokken moeten worden en dat draagvlak erg belangrijk is.

De prestigieuze nieuwe Eilandenboulevard moet een toeristisch lint gaan vormen tussen Centrum en Oost. Volgens de SP is op dit plan veel af te dingen. Zo moeten bomen en groen wijken, is er voor 22 woonboten geen plek meer in de Nieuwe Vaart en kost het project 10 miljoen euro.

Het stadsdeel verdeelde de bewoners over drie klankbordgroepen - walbewoners, bootbewoners en ondernemers - om inbreng geven op de plannen voor de nieuwe Eilandenboulevard. Om te voorkomen dat dit leidde tot verdeeldheid en het tegen elkaar opzetten van de verschillende groepen organiseerden alle bewoners en ondernemers zich in een belangengroep. Het plan van de bootbewoners, waarbij de woonboten en groen niet hoeven te verdwijnen, werd als uitgangspunt genomen. SP-duoraadsleden Malu Ler en Bart Uitdenbogaart hielden nauw contact met de bewoners en voorzagen hen van de nodige informatie. Ook hier laten bewoners zien dat zij heel goed in staat zijn mee te denken en met goede plannen te komen, waarbij gekeken wordt naar het gezamenlijk belang en niet naar prestige.

U bent hier