h

Buurten in de buurt: "Ze hebben er wel een puinhoop van gemaakt"

4 maart 2011

Buurten in de buurt: "Ze hebben er wel een puinhoop van gemaakt"

Naar aanleiding van klachten toog de SP naar het J.W. van Overloopplantsoen tussen de Hortus Botanicus en de Nieuwe Keizersgracht. De klachten gingen over een boomhut en de kaalslag van een gedeelte van het plantsoen. Bewoners zijn niet geraadpleegd over deze ingrepen van het stadsdeel, en zoals een omwonende zegt: "Ze hebben er wel een puinhoop van gemaakt."

Het plantsoen ligt er in de ijskoude wind verlaten bij. Een jong stel klimt in de boomhut en zoekt daar beschutting en een man zit op een van de bankjes die nog over zijn. Het groepje SP-ers wordt nieuwsgierig door een paar ganzen bekeken. Uit gesprekken wordt duidelijk dat er in en rond het plantsoen overlast is van jongeren die zich er indrinken, zwerfvuil van weggegooide blikjes en etensresten en kleine diefstal.

De boomhut is in 2009 door het stadsdeel geplaatst. De bedoeling van het stadsdeel was dat kinderen op weg van huis naar school er zouden spelen. Het was dus geen buurtinitiatief en de omwonenden hebben er niet om gevraagd. Over de nut en noodzaak en het plezier dat de hut zou moeten opleveren zijn de mensen verdeeld. De boomhut is beklad met verf en laatst was er een brandje dat snel door de brandweer werd geblust. De een laat er zijn kind spelen, de ander verbiedt het omdat er van alles in de hut gebeurt. De bewoners hebben het stadsdeel gevraagd de hut weer te verwijderen, maar vooralsnog blijft de boomhut staan.

De kaalslag is ontstaan doordat het stadsdeel gehoor gaf aan de wens van een bewoner van een aangrenzend pand om bankjes en ander straatmeubilair te verwijderen. De bewoner meent eigenaar te zijn van het strookje dat aan zijn pand grenst en wil het deels voor zichzelf inrichten. Veel omwonenden beschouwen het gehele parkje als openbaar groen, zoals het altijd was. De kaalslag is hen een doorn in het oog. Er zijn ook mensen die het kleine strookje openbaar groen niet zullen missen. Zolang niet duidelijk is wie de eigenaar is - het stadsdeel of de bewoner - wordt er niets aan de kaalslag gedaan.

Volgens de SP was het beter geweest als het stadsdeel eerst met bewoners om de tafel was gegaan. Nu is er veel onrust in de buurt, wat de saamhorigheid niet ten goede komt.

U bent hier