h

Overschot Centrum moet naar welzijn

9 maart 2011

Overschot Centrum moet naar welzijn

Het stadsdeelbestuur van Centrum moet zijn enorme overschotten inzetten om de bezuinigingen op het welzijnswerk te voorkomen. Dat zegt SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam naar aanleiding van het bericht dat het stadsdeel een nieuwe meevaller van 12,4 miljoen euro op zijn rekening kan bijschrijven. "Wij krijgen niet aan bewoners uitgelegd dat allerlei sociale voorzieningen verdwijnen terwijl het stadsdeel ieder jaar miljoenen overhoudt", aldus Duijndam.

De SP roept het stadsdeelbestuur al jaren op realistischer te begroten en de grote reserves aan te spreken om noodzakelijke voorzieningen overeind te houden. Eind 2010 stond de teller van de reserves op 54 miljoen. "Daar kan nu weer 12,4 miljoen bij opgeteld worden," zegt Duijndam. Ze vindt het een schande dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing omhoog gaan en er bezuinigd gaat worden op welzijnswerk, terwijl er miljoenen op de plank liggen.

"Bij de begrotingsbehandeling voor 2011 in november lukte het ons ternauwernood het welzijnswerk voorlopig op peil te houden. Maar toen was al duidelijk dat er een overschot zou zijn van ruim 7 miljoen. Dat blijkt nu ruim 12 miljoen te worden", aldus Duijndam. Volgende maand praat de raad over de bezuinigingen in het welzijnswerk. Die moeten in 2014 jaarlijks 800.000 euro opbrengen. "Als we het overschot gebruiken om de bezuinigingen in het welzijnswerk op te vangen kunnen we vijftien jaar vooruit", wierp Duijndam portefeuillehouder Rengelink van Financin voor de voeten in de laatste raadsvergadering. Die moest erkennen dat de bezuinigingen inderdaad moeilijk uit te leggen zijn.

U bent hier