h

Tijdelijke behuizing Bernardus enorme achteruitgang voor bewoners

28 maart 2011

Tijdelijke behuizing Bernardus enorme achteruitgang voor bewoners

De SP is van mening dat bewoners van zorgcentrum Bernardus er flink op achteruitgaan in de tijdelijke behuizing die binnenkort gebouwd wordt op de Groenmarkt. Fractievoorzitter Nelly Duijndam: "De tijdelijke locatie voldoet volgens ons niet aan de huidige maatstaven en we begrijpen dan ook niet dat het stadsdeel hiervoor een vergunning heeft afgegeven."

Het huidige verzorgingshuis Bernardus aan de Nieuwe Passeerdersgracht, hoek Marnixstraat, wordt gesloopt om in 2014 plaatst te maken voor een nieuw wooncompex met zorg voor ouderen. Eerder berichtte de SP al dat veel ouderen bang zijn geen plek in het nieuwe complex te kunnen betalen.

De nu geplande tijdelijke locatie bestaat uit containerbouw met voor de bewoners een woon-slaap- eetkamer van 20 vierkante meter met een te delen badkamer. De tuin, de kapel en een aantal gemeenschappelijke huiskamers - de plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten dus - ontbreken in het tijdelijke pand. De SP vindt dit onacceptabel voor bewoners die hier misschien voor de rest van hun leven zullen wonen en vroeg het stadsdeelbestuur om opheldering.

U bent hier