h

Vluchteling te gast in Nieuw-West

18 maart 2011

Vluchteling te gast in Nieuw-West

SP-fractievoorzitter Chris Schaeffer deed donderdag mee aan de Nacht van de Vervanging. Tijdens deze door het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen georganiseerde nacht geven bekende Nederlanders en politici onderdak aan een vluchteling. Schaeffer: "Door mijn huis een avond en een nacht open te stellen voor een vluchteling heeft dit probleem voor mij een gezicht gekregen."

De Nacht van de Vervanging is bedoeld om aandacht te vragen voor vluchtelingen en als protest tegen het plan van de regering om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Europarlementarirs van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en de SP spraken zich al eerder uit tegen dit in hun ogen ondoordachte, onmenselijke, en contraproductieve plan.

Schaeffer: "De jongeman die bij mij te gast was, is als oorlogswees gevlucht uit een voormalige Sovjetrepubliek. Zijn beide ouders zijn omgekomen in een etnisch conflict en omdat zijn ouders een gemengd huwelijk hadden wordt hij door beide bevolkingsgroepen als iemand van de vijand gezien. Terugkeren is dus onmogelijk voor hem. Inmiddels woont hij al tien jaar in Nederland, onder andere in verschillende asielzoekerscentra. Toen de IND uiteindelijk besloot dat hij niet in Nederland mag blijven, werd hij opgesloten. Wat hij vertelde over het leven op een bajesboot is schrijnend. Ik schaam mij dat wij in Nederland zo omgaan met onschuldige mensen."

Naast Chris Schaeffer deden in Amsterdam onder anderen Freek de Jonge , Maureen van der Pligt, Lydia Rood, Tofik Dibi, Andree van Es, Judith Sargentini, Marieke van Doornick, Iman Akel, Martin Verbeet, Tamira Combrink en Kees Diepeveen mee aan de Nacht van de Vervanging.

U bent hier