h

Wijkaanpak Indische buurt werkt niet

4 maart 2011

Wijkaanpak Indische buurt werkt niet

De SP wil concrete doelen bij de wijkaanpak van de Indische buurt. Helaas deugt de wijkaanpak niet, zo bleek uit de bespreking hiervan in de commissie van stadsdeel Oost. De SP-fractie had dit onderwerp op de agenda gezet omdat bewoners ontevreden zijn over het achterstallige onderhoud en de toenemende sociale onveiligheid in de Indische Buurt. In de Niasstraat en de Sumatrastraat verkeren woningen in deplorabele toestand. Uit de nota bleek dat er geen heldere doelen worden gesteld en dat er geen criteria zijn waaraan getoetst kan worden.

De wijkaanpak valt niet te sturen door de raad, was de vaak gehoorde kritiek van bijna alle commissieleden. "Wat mij betreft is de wijkaanpak in de Indische buurt mislukt", aldus SP-deelraadslid Tiers Bakker. "Het stadsdeel, welzijnsorganisatie Civic en de corporaties hebben geen meetbare doelen om echt verandering te realiseren op het gebied van sociale veiligheid, achterstallig onderhoud en armoede."

De SP eist nu dat portefeuillehouder wijkaanpak Nevin Ozutok binnen een maand haalbare doelstellingen formuleert om de situatie in de Indische buurt te verbeteren.

U bent hier