h

Bloemetje voor te late beantwoording

18 april 2011

Bloemetje voor te late beantwoording

In navolging van de SP-fractie in de gemeenteraad, heeft de SP in Centrum onderzocht of het stadsdeel zich aan de afspraken houdt die gemaakt zijn bij het beantwoorden van raadsadressen. Dit blijkt niet zo te zijn, en op voorstel van de SP krijgen nu ook in stadsdeel Centrum bewoners die niet binnen twee maanden antwoord hebben, een bloemetje of bloemenbon overhandigd. Dit als geste voor het ongemak van de langere beantwoordingstijd en als stimulans voor het stadsdeel om alert te blijven.

Veel bewoners van Centrum kloppen bij de raad aan om deze op de hoogte te stellen van zaken die volgens hen niet in orde zijn of om zaken die hen aangaan te bepleiten. Dit doen zij door een brief aan de raad - een raadsadres - te schrijven. Omdat het stadsdeel de beschikking heeft over een omvangrijk ambtenarenapparaat, besteedt de raad het beantwoorden van het raadsadres aan het dagelijks bestuur uit. De afspraak is dat bewoners niet langer dan twee maanden op een antwoord hoeven te wachten.

Uit eigen onderzoek blijkt dat voor bijna de helft van de brieven die aan de raad gestuurd worden deze termijn niet gehaald wordt. Het is aan bewoners niet uit te leggen waarom een antwoord zo lang op zich laat wachten. Zeker niet als zowel de raad als het dagelijks bestuur een goede omgang met betrokken bewoners hoog in het vaandel heeft staan.

Op voorstel van de SP krijgen bewoners die te lang op beantwoording moeten wachten voortaan een bloemetje. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de dienst of afdeling die verantwoordelijk is voor het te late antwoord. De SP wil dat deze maatregel met onmiddellijke ingang van kracht wordt en hoopt dat hiermee dat te laat beantwoorde raadsadressen tot het verleden behoren.

U bent hier