h

Geen reclame meer op steigerdoeken

4 april 2011

Geen reclame meer op steigerdoeken

Tot tevredenheid van de SP is vanaf april 2012 geen reclame meer toegestaan op steigerdoeken in Centrum. De SP had dit in 2006 al voorgesteld, maar kreeg toen geen meerderheid in de deelraad achter zich. Het door het stadsdeelbestuur bedachte beleid om de steigerdoekreclames met 50 procent te verminderen, had niet het gewenste effect. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Het 50 procent beleid was wangedrocht, daar was iedereen het over eens." Het was dan ook logisch dat de SP met een nieuwe samenstelling van de raad opnieuw het afschaffen van de steigerdoekreclame aan de orde stelde. Dit keer met steun van PvdA en GroenLinks.

In juni 2006 diende de SP al het initiatiefvoorstel 'Steigerdoekreclame: Te huur voor cultuur en kleine lokale bedrijven' in. Alleen culturele instellingen en lokale winkeliers zouden nog op de steigerdoeken mogen adverteren en de reclame mocht niet meer dan 10 procent van het doek beslaan. Bovendien vond de SP dat het stadsdeel de reclame-inkomsten zelf via de precario moest regelen. De reclamebedrijven konden dan als tussenhandelaren verdwijnen. Tevens dienden alle steigerdoeken strak opgehangen te worden. Dit voorstel kreeg niet voldoende steun, waarop de SP met een nieuw voorstel kwam de steigerdoekreclame dan maar helemaal af te schaffen. GroenLinks en PvdA kwamen met een tegenvoorstel. Zij vonden dat de reclame nog 25 procent van het doek mocht bedragen. Beide voorstellen kregen toen echter geen meerderheid. Inmiddels is deze meerderheid er dus wel voor het gezamenlijke voorstel van SP en PvdA.

U bent hier