h

Projectontwikkelaar neemt stadsdeel in de maling

4 april 2011

Projectontwikkelaar neemt stadsdeel in de maling

"Wij zijn ronduit belazerd." SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam is verontwaardigd dat de projectontwikkelaar van het ex-Terlingenterrein zich niet aan de afspraken houdt. De SP stemde in met de bebouwing van het stukje groen op voorwaarde dat er sociale woningen zouden komen. De buurt wilde het groen behouden, maar toen de projectontwikkelaar akkoord ging met de voorwaarde van de SP, stemde de fractie in met bebouwing.

In 2006 kocht Buro Binnenstad het ex-Terlingenterreintje aan de Laagte Kadijk om er negen (atelier)woningen te bouwen. De SP stemde in met de bebouwing van het terrein op voorwaarde dat voor zowel de woningen als de ateliers huur- en kunstenaarssubsidie mogelijk zou zijn. Als deze voorwaarde als harde eis zwart op wit kwam te staan, mocht het stadsdeelbestuur van de SP aan het plan van bebouwing door Buro Binnenstad meewerken. Toen het dagelijks bestuur aangaf dat de projectontwikkelaar akkoord was met de aanvullende voorwaarden van de SP, kreeg het project groen licht.

Nu de woningen gebouwd zijn en langzamerhand bewoond worden, blijkt dat twee woningen zijn samengevoegd en een aantal woningen zijn verkocht. Van de overige woningen is n woning verhuurd voor 1500 euro en staan drie woningen te huur voor 1650 euro. Duijndam: "Dit is absoluut niet volgens afspraak en tot overmaat van ramp is er hoger gebouwd dan was toegestaan. De SP is van mening dat het stadsdeel Buro Binnenstad moet manen zich aan de gemaakte afspraken te houden en dat er stappen ondernomen moeten omdat er van de voorgeschreven bouwhoogtes is afgeweken. Duijndam heeft het stadsdeelbestuur om opheldering gevraagd.

U bent hier