h

SP start inwonersonderzoek Nieuw-West

8 april 2011

SP start inwonersonderzoek Nieuw-West

De SP start met een enquête waarmee de bewoners van Nieuw-West hun mening kunnen geven over de leefomgeving in hun buurt. Het onderzoek maakt de leefbaarheid in de wijken binnen het stadsdeel inzichtelijk en zal naar verwachting voor het zomerreces zijn afgerond voor verdere acties.

Met de Grote Nieuw-West Enquête gaat de SP de bewoners in het stadsdeel vragen een rapportcijfer te geven over de kwaliteit van de leefomgeving in hun buurt. De enquête gaat in op de leefbaarheid rond wonen, openbare ruimte, veiligheid, parkeerbeleid, cultuur/recreatie en geluidsoverlast van Schiphol.

Voor iedere buurt wordt de balans opgemaakt waarmee de SP verder aan de slag gaat met politieke acties om leefbaarheid in de buurten van Nieuw-West waar nodig te verbeteren. De breed opgezette enquête zal enkele maanden in beslag nemen om voor het zomerreces de stadsdeelraad te informeren over bevindingen en conclusies.

U bent hier