h

SP wil wijkdemocratie in plaats van deelraden

15 april 2011

SP wil wijkdemocratie in plaats van deelraden

De afgelopen twee woensdagen woedde in de deelraad een discussie over de voorgenomen afschaffing van de deelraden. Behalve de SP en de VVD willen alle partijen de deelraden houden en hebben daarover een brief geschreven aan wethouder Van Es. Het schrijven van een dergelijke brief heeft natuurlijk een hoog 'Wij van WC-eend adviseren WC-eend'-gehalte en daarom doet de SP daar niet aan mee.

De realiteit is dat Amsterdammers al jaren in meerderheid aangeven af te willen van het stadsdeelstelsel. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege het trage stadsbestuur dat inwoners menigmaal van het kastje naar de muur verwijst. De buurtdemocratie is er sinds het instellen van de stadsdelen niet op vooruit gegaan. Als de inwoners al gehoord worden, dan wordt door het bestuur toch vaak tegen de meerderheid van de inwoners in besloten. Politieke partijen in het ene stadsdeel hebben soms een ander standpunt dan dezelfde partij in een ander stadsdeel of de centrale stad.

Niet het bestuur moet dichter bij de burger, maar de mensen moeten meer en directer invloed krijgen op hun eigen buurt. De mensen moeten in hun eigen buurt kunnen meebeslissen over zaken die hen direct aangaan, zoals betaald parkeren en over sloop of renovatie.

Deze wijkgerichte benadering is wat we voor ons zien om het stadsbestuur te verbeteren. Een centraal stadsbestuur dat de grote lijnen uitzet over de ontwikkeling van de stad. Met sterke politieke partijen erin die stevig aan de slag moeten. Maar daarnaast in alle wijken democratisch gekozen en aanspreekbare vertegenwoordigers. Niet langs politieke lijnen gekozen, maar gewoon door de bewoners van de wijk. Geen vertegenwoordigers die een mooi en goedverdienend baantje willen, maar mensen die zich willen inzetten om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren.
De afschaffing van de stadsdelen biedt ons een nieuwe kans om eindelijk tot een echte wijkdemocratie te komen. Binnen de SP wordt op dit moment hard gewerkt aan concrete voorstellen daarvoor.

Chris Schaeffer, fractievoorzitter SP Nieuw-West

U bent hier