h

Stadsdeel moet klachtenregistratie op orde brengen

27 april 2011

Stadsdeel moet klachtenregistratie op orde brengen

Na jaren is nog steeds de klachtenregistratie voor de horeca in Centrum niet goed geregeld. Mensen kunnen zowel bij de politie als bij het stadsdeel hun beklag doen, maar óf de klachten worden niet geregistreerd óf ze worden niet aan elkaar doorgegeven. "Zo is het nooit mogelijk actie te ondernemen bij langdurige overlast en laat je de bewoners in de kou staan," aldus SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam.

Duijndam droeg het dagelijks bestuur dinsdag in de raadsvergadering op de klachtenregistratie per 1 januari 2012 op orde te hebben. Ook moet er een nulmeting komen om vast te kunnen stellen of de overlast en het uitgaansgeweld vermindert. "Er moet aan deze opdracht zijn voldaan anders komt er wat de SP betreft in Centrum geen verruiming van openingstijden." Duijndam hoopt op deze manier de druk die er op wonen is door het enorme aantal bezoekers te verminderen. "Er wordt ons al jaren beloofd dat het goed komt met de klachtenregistratie. Nu kan het dagelijks bestuur er niet meer onderuit." Alle partijen schaarden zich achter de opdracht.

U bent hier