h

Bewoners Palmstraat in onzekerheid over terugkeer

18 mei 2011

Bewoners Palmstraat in onzekerheid over terugkeer

"Ondanks meerdere informatieavonden weten de bewoners van de Palmstraat nog steeds niet waar ze aan toe zijn. En ls Ymere iets toezegt, houdt de corporatie nog tien slagen om de arm." SP-deelraadslid Frans Icke staat de bewoners bij bij de renovatie van hun woningen in de Palmstraat. "Het enige waar de bewoners en de eigenaar het over eens zijn, is dat de fundering van de panden Palmstraat 78 t/m 96 dringend hersteld moet worden."

In 1989 werd in dit blok aan de Palmstraat slechts een deel van de fundamenten vervangen. Hierdoor zakten de panden scheef met extra schade tot gevolg. Woningcorporatie Ymere wil nu het hele blok grondig aanpakken, waardoor alle bewoners elders worden gehuisvest. Het is echter niet duidelijk of de huidige bewoners kunnen terugkeren. Hoewel de panden tot beschermd stadsgezicht behoren, is ook nog niet duidelijk of er wordt gerenoveerd of dat er gesloopt wordt voor nieuwbouw. Op informatieavonden georganiseerd door de bewoners deed Ymere slechts vage toezeggingen. Men kon of wilde niet vertellen hoeveel woningen er zouden terugkomen, of er al een peildatum - datum waarop de bewoners stadsvernieuwingsurgent worden - is vastgesteld en wie recht heeft op terugkeer. Ook over huurverhoging bij eventuele terugkeer bleef het antwoord vaag. "Wat we ook gaan doen; de werkzaamheden worden in ieder geval ingrijpend", aldus Ymere.

Maar met een ingrijpende renovatie of mogelijke sloop zijn de bewoners het niet eens. Uit een klein onderzoek van het Wijksteunpunt wonen werd duidelijk wat de bewoners over het algemeen verbeterd willen zien: dubbele ramen, centrale verwarming en een betere badkamer. Ook kwam er uit het onderzoek dat 85 procent van de bewoners in de woningen wil blijven wonen of er terugkeren. De bewoners zijn er niet gerust op dat zij kunnen terugkeren en vrezen dat de sociale woningen mogelijk verkocht worden. Icke: "Volgens de zogeheten leidraad participatie hebben bewoners recht op inspraak vooraf en niet als alle plannen al rond zijn. Bewoners kunnen dan in een vroeg stadium meebeslissen, waarmee veel onzekerheid en onrust voorkomen kan worden." De leidraad is door de corporaties en de stadsdelen ondertekend. De SP wil dat het stadsdeel erop toeziet dat de corporaties zich aan de afspraken genoemd in de Leidraad houden en heeft daarvoor een voorstel ingediend.

U bent hier