h

Houd ruimte voor minder rijke ouderen in binnenstad

16 mei 2011

Houd ruimte voor minder rijke ouderen in binnenstad

De SP luidt de noodklok over het verdwijnen van steeds meer betaalbare woonruimte voor ouderen in stadsdeel Centrum. Bij renovatie en nieuwbouw van verschillende woonzorgcomplexen in de binnenstad blijken de betaalbare woningen keer op keer het kind van de rekening. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Zorgorganisaties en corporaties hebben geen oog voor ouderen met een kleine beurs. Die moeten straks hun laatste jaren slijten ver van de buurten waar ze een groot deel van hun leven hebben doorgebracht."

De SP reageert op een wijziging van de bouwplannen voor de 'Keyser', een complex van 68 ouderenwoningen met zorg dat woonstichting De Key bouwt in de Czaar Peterstraat. Dit complex zou minimaal veertien sociale woningen bevatten, maar De Key ziet daarvan af omdat het financieel niet haalbaar zou zijn. Duijndam: "Maar er komen wel 75 inpandige parkeerplaatsen voor de huurders, wat de bouw onnodig duur maakt." Eerder werd al bekend dat zorgorganisatie Osira de nieuwbouw van het Bernardushuis aan de Nieuwe Passeerdersstraat slechts voor 30 procent toegankelijk maakt voor mensen met minder geld. En na Bernardus is het Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan, ook van Osira, aan de beurt om gesloopt en opnieuw gebouwd te worden, volgens hetzelfde stramien. De vrijesectorwoningen in deze complexen zullen onafhankelijk van de zorg tussen de 1.000 en 2.000 euro per maand gaan kosten. Duijndam: "In de binnenstad wonen veel ouderen met slechts AOW en soms een klein pensioentje. Deze mensen kunnen straks niet in hun buurt terecht en zijn veroordeeld tot verhuizing naar ver buiten het centrum als ze aan een zorgwoning toe zijn."

Portefeuillehouder Welzijn Rengelink zegt dat het stadsdeel onvoldoende invloed heeft op corporaties of zorginstellingen om de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld de Keyser af te dwingen. Duijndam neemt hier geen genoegen mee en vraagt zich af wat de afspraken met corporaties en Osira dan eigenlijk waard zijn. In de raadsvergadering in mei zal de SP het dagelijks bestuur hierover bevragen en een voorstel doen om te bewerkstelligen dat er voldoende sociale zorgwoningen voor ouderen in het Centrum blijven.

U bent hier