h

SP stapt uit werkgroep Participatie

18 mei 2011

SP stapt uit werkgroep Participatie

Verbeterde inspraak voor de burger was de doelstelling van de werkgroep Participatie in stadsdeel Nieuw-West. Door het uitblijven van resultaten was de SP de bureaucratie zat en stapte uit de werkgroep. De SP gaat liever met de mensen zelf in gesprek over verbetering van de zeggenschap over hun buurt dan in een stroperig clubje over de hoofden van mensen heen te praten.

De werkgroep Participatie is in stadsdeel Nieuw-West in het leven geroepen om inspraakmogelijkheden van burgers te verbeteren. Een goed streven, maar na maandenlang vergaderen is van enige verbetering nog geen sprake. Een werkgroep zonder resultaat dus.

Door het uitblijven van verbeterde inspraakmogelijkheden en het ontbreken van een formele opdracht vanuit de deelraad, heeft de SP-fractie het vertrouwen in de werkgroep volledig verloren. De SP is daarom per direct uit de werkgroep gestapt. In plaats daarvan zal SP middels moties en initiatieven een bijdrage leveren aan verbeterde inspraakmogelijkheden om daarmee de kloof tussen overheid en burger te verkleinen. "Op bureaucratie zit immers niemand te wachten," aldus SP-fractievoorzitter Chris Schaeffer.

U bent hier