h

Bekendmakingen stadsdeel moeten beter

24 juni 2011

Bekendmakingen stadsdeel moeten beter

De tweewekelijkse verschijning van de stadsdeelkrant heeft tot een grote achteruitgang voor een flink aantal bewoners geleid. Dat zegt SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam nadat er sinds de bezuiniging op het stadsdeelnieuws enorm veel fouten in de krant staan. "Nu de stadsdeelkrant slechts eens per 2 weken verschijnt in plaats van elke week, komt de informatie over aanvraag van vergunningen vaak te laat," aldus Duijndam. "Zo komt het voor dat de termijn waarop bezwaar gemaakt kan worden al versteken is als de krant bij bewoners in de bus valt. Ook liggen de stukken die ter inzage moeten liggen vaak niet of onvolledig bij het voorlichtingsloket. En bij de vermelding van kapvergunningen wordt niet aangegeven waar de boom staat die eventueel gekapt gaat worden."

Eerder heeft de SP-fractie een oproep gedaan aan het dagelijks bestuur om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening naar bewoners niet in het geding zou komen bij de bezuiniging op het stadsdeelnieuws en dat termijnen voor bezwaar en beroep niet verkort mochten worden. Duijndam: "De papieren krant loopt 1 tot 2 weken achter op de digitale versie. Mensen die geen gebruik kunnen maken van internet vissen daardoor achter het net. Ook deze mensen moeten op tijd kunnen laten weten dat zijn het wel of niet eens zijn met zaken die hen aangaan."

De SP kaartte dit probleem woensdag aan tijdens de commissievergadering. Portefeuillehouder Rengelink beloofde ervoor te zorgen dat de
stukken op tijd ter inzage zullen liggen en dat de locaties voor kapvergunningen vermeld zullen worden. Hij wilde echter niet toezeggen dat de termijnen om bezwaar te maken in de papieren krant lang genoeg zouden zijn. Uiteindelijk werd het compromis bereikt om de digitale nieuwsbrief direct na verschijnen in papieren vorm neer te leggen bij de wijkcentra, ouderencentra en verzorgingscentra. Duijndam: "Hiermee kunnen ook de mensen die niet de beschikking hebben over internet op tijd de stukken inzien."

U bent hier