h

Bewoners Palmstraat verbijsterd over sloop

16 juni 2011

Bewoners Palmstraat verbijsterd over sloop

"Niemand heeft bezwaar tegen ouderenwoningen, maar als je zonder verder overleg hoort dat het jou je huis gaat kosten, piep je wel anders." Dit zegt SP-deelraadslid Frans Icke in reactie op het nieuws dat het hele blok Palmstraat nr 78 t/m 92B en 96 wordt gesloopt om plaats te maken voor ouderenwoningen. De bewoners zijn verbijsterd.

Dat de fundamenten van de woningen moeten worden vernieuwd was al duidelijk, maar of bewoners konden terugkeren in hun woning werd door Ymere, eigenaar van het blok, keer op keer in het vage gelaten. Icke, die nauw contact heeft met de bezorgde bewoners: "Nu snap ik waarom Ymere zo vaag deed, ze waren slopen waarschijnlijk al die tijd al van plan. Zo kan je niet met mensen omgaan."

De SP-fractie schreef een notitie over deze situatie, die op 21 juni in de commissie Bouwen en Wonen besproken wordt. Bewoners zullen massaal naar de vergadering komen om hun protest te laten horen. Icke: "Nu duidelijk is dat Ymere van plan is te slopen, zal de SP er alles aan doen dit tegen te gaan."

U bent hier