h

Deelraad bezuinigt ook op zichzelf

26 juni 2011

Deelraad bezuinigt ook op zichzelf

Op aandringen van de SP bezuinigt de deelraad van Amsterdam-Noord al dit jaar op zijn eigen ondersteuning. Volgens SP-fractievoorzitter Daniƫl Peters kan het stadsdeel niet bezuinigen op de Dorpenraad van landelijk Noord en de ondersteuning voor buurtbeheren zonder ook naar zichzelf te kijken. "Bovendien kunnen we het geld goed gebruiken om andere voorgenomen bezuinigingen ongedaan te maken", aldus Peters.

In het overzicht van bezuinigingen voor de komende drie jaar was pas een besparing voorzien op de raadsvoorzieningen in 2014. Het ging dan wel in een keer om 211.000 euro. De SP en de coalitiepartners PvdA en GroenLinks zagen er meer in die bezuiniging uit te smeren over drie jaar. Dat wil zeggen dat komend jaar al 50.000 euro van het raadsbudget af moet. Peters: "Dat betekent dat raadsleden wat meer zelf moeten doen en minder kunnen overlaten aan de griffie. Dat lijkt ons geen probleem, raadsleden mogen best een tandje bijzetten nu er bezuinigd moet worden. Bovendien verwachten we van de Noorderlingen ook dat ze meer zelf gaan oppakken, omdat niet meer overal geld voor is. Alleen uit solidariteit is het al goed meteen ook te bezuinigen op onszelf."

Het op de raad bezuinigde geld wordt toegevoegd aan het overschot voor 2012 om ongewenste effecten van bezuinigingen op te vangen of bezuinigingen in hun geheel te schrappen. Zo wordt van dit geld onder meer de bibliotheek op het Hagedoornplein opengehouden en wordt er minder bezuinigd op de jongerencentra of het onderhoud van het groen.

U bent hier