h

Geen sluiting bibliotheek, scherp oog op buurthuizen en jongerencentra

26 juni 2011

Geen sluiting bibliotheek, scherp oog op buurthuizen en jongerencentra

De bibliotheek op het Hagedoornplein blijft open en buurthuizen en jongerencentra sluiten hun deuren niet als daar geen vervangende voorzieningen voor in de buurten terugkomen. Dat was de kern van het verhaal van de SP en coalitiepartners PvdA en GroenLinks bij de behandeling van de voorjaarsnotitie en bezuinigingen in de deelraad. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "Het is kraakhelder dat links bestuurt in Amsterdam-Noord."

De SP-fractievoorzitter complimenteerde het bestuur met de bezuinigingskoers: "Er is gekozen de hardste bezuinigingen te richten op de stenen en niet op de mensen. Er is een flink pakket nuttig nieuw beleid dat de komende jaren wordt ingezet: nieuwe scholen, nieuwe wijkcentra, het zo gewenste nieuwe zwembad, er komt structureel geld voor het Wijksteunpunt Wonen en er wordt genvesteerd in die vermaledijde linkse hobby cultuur. Er wordt aanzienlijk minder bezuinigd dan in veel andere stadsdelen. En, heel belangrijk, er is geld over voor de raad om de zwaarste bezuinigingen te keren."

Dat laatste bleek erg belangrijk, want het bestuur had ook gekozen voor een aantal bezuinigingen die in de ogen van een meerderheid van de deelraad onacceptabel waren. Vooral de bezuiniging van uiteindelijk 375.000 euro op de bibliotheek in Amsterdam-Noord, waardoor de vestiging tussen de Van der Pek- en Vogelbuurt zou moeten sluiten, schoot de SP in het verkeerde keelgat. "Het zijn de armste buurten van Noord en zelfs van Amsterdam, die hebben recht op dit soort voorzieningen. Voorzieningen die verheffen", zei Peters. De bezuiniging wordt dan ook flink naar beneden bijgesteld.

Een andere grote zorg van de SP is de voorgenomen sluiting van veel buurthuizen en jongerencentra. De verantwoordelijk wethouders beloven hier grondig over te praten met de betrokken organisaties alleen te bezuinigen op stenen, niet op activiteiten. De SP stelde dat buurten in ieder geval niet zonder voorzieningen voor jongeren mogen komen te zitten, wat door vrijwel de hele raad werd ondersteund. Wat betreft de buurthuizen heeft de hele raad te kennen gegeven alle stappen van het bestuur scherp in de gaten te houden. Peters: "Als het bestuur behoedzaam opereert, kan het een nuttige hervorming zijn, waarbij de vele ruimtes in Noord efficiënter gebruikt worden. Maar goed overleg is hier van levensbelang."

U bent hier