h

Kortzichtigheid bestuur houdt goedkopere oplossing MuzyQ tegen

20 juni 2011

Kortzichtigheid bestuur houdt goedkopere oplossing MuzyQ tegen

Door het besluit niet meer te onderhandelen met de huidige exploitanten van MuzyQ verliest het stadsdeel miljoenen. Dat zegt de SP naar aanleiding van het voornemen van stadsdeel Oost om MuzyQ voorlopig zelf te exploiteren en zo snel mogelijk te verkopen wanneer het beter loopt. Het verlies voor het stadsdeel wordt geschat op 10 tot 15 miljoen euro.

SP-deelraadslid Tiers Bakker: "Als MuzyQ straks weer loopt en het stadsdeel gaat verkopen, komt de koper gespreid bedje terecht. Deze koper loopt geen risico meer en gaat binnen lopen. Als hier geen sprake is van staatssteun, dan weet ik het niet meer". Volgens Bakker is er ook een andere mogelijkheid. Het stadsdeel kan het pand van MuzyQ aankopen en daarna herfinancieren tegen betere condities. Dit maakt het mogelijk dat MuzyQ in haar huidige vorm door kan blijven draaien en binnen korte tijd (in 2014) quitte kan draaien. De directe kosten voor het stadsdeel zijn dan 5 miljoen euro maar daar staat het eigendom van MuzyQ tegenover. Na 20 jaar is het pand betaald en levert dan wel 20 tot 25 miljoen op. Dit is winst voor het stadsdeel en kan worden bijgeschreven bij de algemene reserve. De huurprijs voor de exploitant ligt boven de taxatiewaarde dus van staatssteun is geen sprake.

Door het wantrouwen dat bij bestuur en coalitiepartners leeft, is deze optie helaas niet bespreekbaar. Bakker: "Zij zien de huidige exploitant als de kwade genius achter dit debacle. Zij hebben hun conclusies al getrokken zonder het onderzoek af te wachten dat de stadsdeelraad heeft ingesteld naar de gang van zaken." Dat de huidige exploitant financiëe missers heeft gemaakt en tegenslagen heeft gehad staat wel vast, maar dat zij het stadsdeel bewust heeft misleid valt nog te bezien. "Zeker is dat door de inzet van de huidige exploitant een Muziek Makers Centrum gerealiseerd is dat de levendigheid en status van de buurt enorm ten goede komt. De exploitant heeft bereikt dat MuzyQ nu al redelijk loopt en geeft zicht op een optimistische toekomst."

U bent hier