h

SP wil duidelijkheid over compensatie sociale woningen

19 juni 2011

SP wil duidelijkheid over compensatie sociale woningen

De SP wil duidelijkheid over de compensatie, of het gebrek daaraan, van goedkope woningen. In Centrum worden bijna geen goedkope woningen meer gebouwd omdat corporaties en projectontwikkelaars zich niet houden aan de afspraak om bij nieuwbouw 30 procent goedkope woningen te bouwen. "Wat heb je aan mooie afspraken, als de corporaties en projectontwikkelaars zich er niet aan houden?", aldus SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam. "Het blijken loze beloften."

Als bij een bepaald project geen goedkope woningen gebouwd worden, moeten deze elders gecompenseerd worden. Hetzelfde geldt voor het nieuwe aanbod van moderne woonvormen met zorg en toegankelijke woningen, de zogenaamde zorgwoningen zoals Bernardus en Keyser/Amsta. Duijndam: "Meer en meer worden er bij nieuwbouwprojecten in Centrum uitsluitend woningen in de vrije sector gebouwd. Voor de middeninkomens zijn deze woningen al nauwelijks te betalen, laat staan voor mensen met een modaal inkomen."

De SP is van mening dat de compensatie voornamelijk in het stadsdeel zelf plaats moet vinden. "Vooral voor de oudere mensen, zij moeten in hun buurt oud kunnen worden als zij dat willen," aldus Duijndam, die er vragen over stelde aan het dagelijks bestuur.

U bent hier