h

Deelraad moet ook op zichzelf bezuinigen

8 juli 2011

Deelraad moet ook op zichzelf bezuinigen

In 2012 staat de bevolking van Oost zwaar weer te wachten. Er zal flink gekort worden op welzijn, onderwijs en jeugd, op sport, en op het onderhoud van de openbare ruimte. De richting hiertoe is gegeven in de voorjaarsnota, die op dinsdag werd vastgesteld. De SP heeft dit tij niet kunnen keren. Fractievoorzitter Meta Meijer: "Natuurlijk hebben we voorstellen gedaan om de pijn te verzachten bij de mensen die nu al het minste hebben, en een deel van het geld weg te halen bij onszelf."

Meijer: "Er kan best bezuinigd worden op vergoedingen voor raadsleden en leden van het bestuur. Onze wethouders hebben zichzelf nota bene vorige maand nog een ton toegekend via de vaste onkostenvergoeding, terwijl ze zeggen in het eerste jaar geen onkosten gedeclareerd te hebben. Maar alleen de oppositie vond dat we dan ook onszelf iets minder moesten toeschuiven. De coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 vond dat teveel gevraagd en is van mening dat anderen het geld maar moeten ophoesten."

Zelfs een voorstel om te kijken of we toekomstige werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen uitbesteden aan organisaties die werken met WSW-ers, zoals bijvoorbeeld Pantar, haalde het niet. Meijer: "Blijkbaar is het teveel gevraagd om zelfs maar de wens uit te spreken deze mensen aan het werk te houden. Terwijl we zeker weten dat een aantal van hen hun baan zullen verliezen omdat we een miljoen minder gaan uitgeven aan het onderhoud van de openbare ruimte. Ik vind het een schande dat dit bestuur, dat zich nota bene sociaal noemt, zichzelf ontziet en verrijkt, en mensen die ons hard nodig hebben, genadeloos laat vallen."

Bij de bespreking van de begroting voor 2012 zullen de bezuinigingen concreet gemaakt worden. De SP zal de zomer gebruiken om duidelijk te maken hoe we juist meer kunnen inzetten op armoedebestrijding.

U bent hier