h

Remi Poppe inspireert ledenavond SP West

19 juli 2011

Remi Poppe inspireert ledenavond SP West

De goed bezochte ledenavond van de SP Amsterdam West stond geheel in het teken van het thema wonen. Niemand minder dan SP icoon Remi Poppe heeft daar op zijn geheel eigen wijze een gloedvol en inspirerend betoog gehouden. En inspiratie kunnen de aanwezige bewoners van woningen van een grote particuliere verhuurder goed gebruiken. Deze verhuurder wil woningen gaan splitsen, renoveren en daarna verkopen. De huidige bewoners moeten dan vertrekken. Daartoe wordt hen een oprotpremie aangeboden. Zij zijn boos en voelen zich gentimideerd, onzeker en machteloos.

Poppe: "Particuliere verhuurders willen nog meer dan de corporaties hun bezit te gelde maken. Een lege en gerenoveerde woning levert bij verkoop veel geld op. En alleen daar is het hen om te doen. Het aanbieden van een oprotpremie, pesterijen en intimiderende huisbezoeken zijn dikwijls de manieren om de huurders uit hun huizen te krijgen. Bedreigde bewoners moeten zich organiseren in een bewonerscommissie en moeten de hulp in roepen van bijvoorbeeld het Wijksteunpunt Wonen en de politiek. Vervolgens in verzet komen en bezien welke acties het meest doeltreffend zijn. Vergeet daarbij niet de publiciteit te zoeken."

Het advies van Remi Poppe hebben de bedreigde huurders ter harte genomen. De eerste contacten zijn gelegd en telefoonnummers zijn uitgewisseld. SP raadslid Gabi Choma gaf in haar betoog aan dat er in de voormalige stadsdelen De Baasjes en Oud West veel huurders van verschillende particuliere verhuurders zijn. Naast dreigende verkoop moeten deze bewoners ook vrezen voor de onzalige plannen van Donner. Choma: "De SP is bereid deze bewoners te ondersteunen in hun strijd tegen de particuliere verhuurders."

Naast Remi Poppe en Gabi Choma sprak ook Henk van Veen, voorzitter van de bewonerscommissie van Bosleeuw Midden. Van Veen gaf in een leerzame en levendige prestatie aan wat de bewonerscommissie 'Der Stedenbloei is bouw en groei' heeft ondernomen tegen de voorgenomen grootschalige sloopplannen van corporatie Stadgenoot en Stadsdeel West. Van Veen: "De bewonerscommissie heeft de huidige bewoners genformeerd met talrijke nieuwsbrieven en heeft bewonersavonden georganiseerd. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat het overgrote deel van de huidige bewoners helemaal niet zit te wachten op koop- en vrije sector huurwoningen. Die zijn voor hen namelijk volstrekt onbetaalbaar. Dat wordt echter bewust nooit door Stadgenoot en het Stadsdeel aan de bewoners verteld."

De SP heeft huis aan huis onderzoek gedaan naar de woonsituatie en de woonwensen van de bewoners. De resultaten zijn in een zwartboek gebundeld. De conclusie is helder: "Niet slopen maar opknappen." Daar lijkt gehoor aan te zijn gegeven, de sloop gaat grotendeels niet door en de woningen worden al opgeknapt. Van Veen dankte de SP voor de geweldige steun tegen de sloop.

Voorzitter Pascal Smit van Amsterdam West overhandigde Henk, Gabi en Remi een attentie en sprak van een zeer geslaagde ledenavond. De bijeenkomst werd besloten met een informele nazit met prima verzorgde hapjes en drankjes.

U bent hier