h

Buurten bij ondernemers in de Haarlemmerbuurt

15 augustus 2011

Buurten bij ondernemers in de Haarlemmerbuurt

Er is de afgelopen jaren veel ten goede veranderd in de Haarlemmerstraat en -dijk, maar er kunnen nog veel zaken verbeteren. Dat bleek uit een bezoek van SP'ers aan de winkeliers van de op n na beste winkelstraat van Nederland.

De langstzittende winkeliers hebben de slechte staat waarin de Haarlemmerstraat en – dijk in de jaren 70 verkeerde nog meegemaakt: "Het was een grote gribus en je moest de junks maar uit je zaak zien te houden." Nu is het een winkelstraat met een gevarieerd aanbod van klussen tot kleding, van truttig tot trendy en van coffeeshop tot koffiezaak. Boven de winkels wordt gewoond en veel panden zijn opgeknapt; niet alleen mensen uit de buurt maar ook andere Amsterdammers en toeristen weten de straat te vinden.

De winkeliers hebben onderling een redelijk contact, maar ze zijn lang niet allemaal lid van de winkeliersvereniging; een enkeling is er zelfs uitgestapt. Degenen die lid zijn betalen jaarlijks een bedrag terwijl de vereniging ook subsidie krijgt van het stadsdeel. Hierdoor kan de vereniging een straatmanager in dienst nemen. Elk jaar wordt in december de feestverlichting opgehangen, maar verder lijkt er weinig te gebeuren. Zo hebben de winkeliers bijvoorbeeld geen zicht op welke nieuwe zaken er bij komen.

Door het succes van de straat zijn de huurprijzen enorm gestegen. De verhogingen bedragen soms 15 tot 20 procent, terwijl voor een enkel pand de huur verdubbeld is. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Ook winkels genieten een bepaalde vorm van huurbescherming. De huurprijzen moeten berekend worden naar de gemiddelde huur van de vijf afgelopen jaren in een buurt." Duijndam vindt dat voorkomen moet worden dat winkelstraten aan hun eigen succes ten onder gaan. Het stadsdeel moet daarop toezien, zeker omdat het stadsdeel ook de verhuurder is van vier winkels op de Dijk en Straat. Duijndam zal hier bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel op aandringen.

Naast deze zaken zijn nog een flink aantal suggesties gedaan voor verbetering van de straat, ook om deze niet weer te laten afglijden. Omdat niet alle 100 ondernemers bezocht zijn zal de SP een flyer met tips en gehoorde knelpunten in de hele Straat en Dijk verspreiden.

U bent hier