h

Stadsdeel straft bootbewoners voor eigen verwarring

29 augustus 2011

Stadsdeel straft bootbewoners voor eigen verwarring

De SP vindt het onacceptabel en onrechtvaardig dat het stadsdeelbestuur een jong gezin op een woonschip verjaagt, omdat het de eigen definities niet begrijpt. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam is er kwaad om: "Bedrijven, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen die regels en afspraken aan hun laars lappen, komen er mee weg terwijl een bootbewoner die een verandering in de vervangingsplannen niet meldt met boot en al moet verdwijnen. Hier wordt met twee maten gemeten!"

Bij een bouwproject op de Hoogte Kadijk werden afspraken over sociale woningen niet nagekomen en werden bouwhoogtes overschreden; op de Keizersgracht werden zonder vergunning airco's in een keurtuin geplaatst, op 't Singel werden zonder vergunning lawaaiige afvoerpijpen langs een slaapkamerraam geplaatst; in de Czaar Peterstraat bouwde een woningstichting tegen de afspraak in geen sociale woningen; op de Rozengracht werd illegaal verbouwd en gaat een horecazaak zonder vergunning open. Duijndam: "Al deze activiteiten en zaken bestaan nog steeds. Sterker nog: ze worden gelegaliseerd. Maar door een onduidelijkheid in de definities - is het een ark of is het een boot? - moet wel een jong gezin de buurt uit. Tegen de kleintjes durven ze wel, zou je bijna zeggen. Dit heeft niks te maken met de gelijke behandeling van boot- en walbewoners die het stadsdeel zo belangrijk vindt."

De SP vindt dat de bootbewoners niet de dupe mogen zijn van onduidelijk beleid en eist eensluidendheid over de definities. In april 2010 trok de SP al aan de bel dat als gevolg van onduidelijkheden in De nota 'Welstand op het water' een woonbootbewoner met zijn gezin binnen drie dagen met boot en al het stadsdeel uit moest zijn. Toen drong zij al aan op ten minste uitstel tot de welstandsnota gevalueerd zou zijn. Duijndam: "Met die evaluatie moet het stadsdeel nog steeds komen."

U bent hier