h

Tien jaar strijd tegen vergunning garage beloond

11 augustus 2011

Tien jaar strijd tegen vergunning garage beloond

SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam is blij met de uitspraak van de rechter dat het stadsdeel geen vergunning af had mogen geven voor een garage in de Laurierdwarsstraat. Omwonenden hebben jarenlang protest aangetekend, en krijgen nu eindelijk gelijk. Duijndam: "Hoewel veel te laat is het goed dat deze dwaling hersteld wordt. Maar we verwachten nog wel een excuus aan de bewoners en aan de vorige SP-fractievoorzitter Marnix Bruggeman, die keer op keer door het toenmalige dagelijks bestuur in de maling werden genomen. Temeer daar ook de rechter ervan uit gaat dat er een opzetje zou zijn tussen het stadsdeel de eigenaar en de huurder." Duijndam zal het dagelijks bestuur hierop aanspreken.

Ondanks een negatieve uitspraak van de Raad van State verleende stadsdeel Centrum zo'n tien jaar geleden toch een garagevergunning voor een ruimte op de begane grond in de Laurierdwarsstraat. De bewoners erboven zaten jarenlang in de stank en het lawaai van startende auto’s en rammelende garagedeuren. In plaats van de fout te erkennen en de vergunning in te trekken, probeerde het stadsdeel het bestemmingsplan Jordaan te wijzigen. Twee auto's mochten er van het stadsdeel staan, maar het waren er zeker tien. Het stadsdeel trad hier niet tegen op en de eigenaar en de huurder van de garage konden ongehinderd hun gang gaan. Gesteund door de SP-fractie bij monde van toenmalig fractievoorzitter Marnix Bruggeman gingen de bewoners de strijd aan en stapten zij naar uiteindelijk naar de rechter.

De rechter stelde onlangs de bewoners in het gelijk, waarop het stadsdeel zich gedwongen zag de eigenaar te sommeren de ruimte niet langer als garage te gebruiken.

U bent hier