h

725 handtekeningen tegen bezuiniging op sociale werkvoorziening

25 september 2011

725 handtekeningen tegen bezuiniging op sociale werkvoorziening

Op het festival 'Banne Bruist' in Amsterdam-Noord liep het storm bij de SP-kraam: enorm veel bewoners wilden hun handtekening zetten tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "Het verzet tegen deze bezuiniging wordt breed gedragen. Mensen van allerlei culturen, gezindten en van verschillende politieke partijen hebben vandaag hun handtekening gezet".

Het was dringen voor de SP-kraam op Banne Bruist

De SP-kraam werd versierd met een waslijn vol getekende werkhandschoenen, die het symbool zijn van deze actie. De waslijn was al binnen een uur driedubbel vol gehangen. De andere honderden getekende handschoenen werden op de kraam gestapeld. Een bewoner: "Het is toch te gek voor woorden dat de regering bezuinigt op deze groep mensen! Laat ze dat doen op het salaris van de nieuwe directeur van het GVB!" In totaal werden deze middag 725 handschoenen getekend.

Een deel van de getekende handschoenen

Met deze landelijke protestactie 'Armoede werkt niet' verzamelt de SP handtekeningen op werkhandschoenen die samen een kilometerslange ketting van solidariteit gaan vormen, een symbool van respect voor eerlijk loon en eerlijk werk, voor begeleiding en voor eerlijk delen in Nederland. Later dit jaar voert de SP hiervoor een landelijke actie.

De SP voert in Noord niet alleen via de kraam actie om de werkgelegenheid van mensen in de sociale werkvoorziening te behouden. Ook in de stadsdeelraad is daar met succes voor gepleit. Op aandringen van onder meer de SP gaat het stadsdeelbestuur zo veel mogelijk opdrachten gunnen aan het sociaal werkbedrijf Pantar. Peters: "De sociale werkvoorziening krijgt het zwaar te verduren de komende jaren. Door Pantar extra opdrachten te gunnen kunnen we in Noord een deel van die klappen helpen opvangen."

U bent hier