h

Bewonersinspraak mislukt door verkeerde adressering

30 september 2011

Bewonersinspraak mislukt door verkeerde adressering

"Door een vreemde adressering is bewoners het recht op inspraak ontnomen", zegt SP-duoraadslid Bart Uitdenbogaart. Roest, een horeca-initiatief in en rond het koudgasgebouw op Oostenburg ligt aan de Jacob Bontiusplaats. De aanvragen voor vergunningen stonden echter op het adres Czaar Peterstraat 213. Bij de publicatie van de vergunning aanvraag heeft dus niemand op Wittenburg gereageerd omdat het leek te gaan om een zaak in de Czaar Peterstraat. Om een zienswijze voor een horecazaak in te kunnen dienen moeten mensen in de buurt wonen, anders wordt de zienswijze niet geldig verklaard.

Bewoners hebben op zich geen bezwaar tegen Roest, het is een leuk initiatief waar ook de buurt gebruik van kan maken, maar zij hadden liever gewild dat het strand openbaar zou zijn zodat ook zelf meegebrachte etens- en drinkwaren genuttigd zouden kunnen worden. En redelijke sluitingstijden van terras en strand zou de overlast voor de buurt kunnen beperken. De SP stelde er vragen over en kreeg van het dagelijks bestuur antwoorden die niet duidelijk maken waarom er een ander adres gebruikt is voor de vergunningaanvraag en die niet geheel stroken met de waarheid.

Bewoners van Wittenburg, die op Roest uitkijken, willen meer betrokken worden bij de ontwikkelingen. Uitdenbogaart staat de bewoners bij. "Het gaat tenslotte om grootschalige horeca met een caf, evenementen, een strand, terrassen, camping en feesten in de enorm grote Van Gendthallen. Allemaal leuk natuurlijk, maar het kan een aantal vervelende bijwerkingen met zich meebrengen zoals een verstoorde nachtrust van omwonenden door het luidruchtig vertrek van dronken groepen bezoekers, sirenes van ambulances en politie en toeterende taxi's. En ook de veiligheid in de buurt kan onder druk komen te staan door een aanzuigende werking op bijvoorbeeld dealers," aldus Uitdenboogaart.

U bent hier