h

Deelraad en bewoners weer buitenspel gezet

30 september 2011

Deelraad en bewoners weer buitenspel gezet

"De SP is de enige partij die consequent opkomt voor bewoners, dit keer van het Overloopplantsoen." SP-deelraadslid Frans Icke is kwaad omdat andere partijen akkoord gaan met een procedure waarin zowel de bewoners als de deelraad volkomen buiten spel zijn gezet. Het dagelijks bestuur sloot vorige week een overeenkomst met de eigenaar van het aan het Overloopplantsoen grenzende pand, waarin het stadsdeel alvast toezegde dat de hij de strook als privtuin mag gaan inrichten. Dit terwijl bewoners graag willen dat het hele plantsoen de bestemming 'openbaar groen' houdt, en de deelraad zich hier nog niet over had uitgesproken.

In eerste instantie werd de overeenkomst tussen het dagelijks bestuur en de pandeigenaar geheim gehouden. "Waarom?", vraagt Icke zich af. "Was het de zin: 'het stadsdeel zal zich tot het uiterste inspannen om het gebruik van de privtuin in strijd met de bestemming 'groen' in stand te houden' of ging het om het kadootje van 5000 dat de pandeigenaar en passant werd toegeschoven?" Icke: "Dit is niet wat de SP verstaat onder democratie en het druist in tegen het betrekken van bewoners bij plannen die hen aangaan." De SP heeft het dagelijks bestuur opgeroepen voortaan geen bindende afspraken meer te maken over zaken die tot de bevoegdheid van de deelraad behoren voordat de raad zich heeft uitgesproken. Hoewel de meeste partijen het daar mee eens waren, stemden zij toch tegen omdat zij daarmee tegelijkertijd zouden zeggen dat de protefeuillehouder bij het Overloopplantsoen niet juist gehandeld heeft. "De andere partijen hebben zichzelf door deze slappe houding monddood gemaakt en geven het dagelijks bestuur indirect een vrijbrief om door te gaan met hun vooraf-akkoorden en onderhandse geheime afspraken," zegt Icke. "In elk geval blijf ik opkomen voor de bewoners, omdat ik vind dat zij vertegenwoordigd moeten worden, niet belazerd."

Het dagelijks bestuur in Centrum heeft er al langer een handje van om vooruit te lopen op beslissingen van de raad en alvast toezeggingen te doen aan bedrijven of particulieren. Zo kreeg het DeLaMar theater op voorhand toestemming voor het plaatsen van bewegende reclame aan de gevel. Dit heette een 'vooruit-akkoord' en nu bij het Overloopplansoen werd gezegd 'dat het democratisch proces is afgerond'. "Het zijn onderwerpen waarover de raad zich nog moet uitspreken. En als ik protefeuillehouder Boudewijn Oranje erop aanspreek antwoordt hij lachend dat ik dan maar een motie van wantrouwen moet indienen. Schandelijk en arrogant", vindt Icke.

U bent hier