h

Eindelijk rust op het water?

16 september 2011

Eindelijk rust op het water?

Binnenkort mag in open bootjes geen versterkte muziek meer worden gespeeld. Dat is het voornemen van stadsdeel Centrum. Op zich een nobel streven, maar harde muziek is niet de enige overlast op het water. Andere ergernissen zijn dronken roergangers en te hard varen. "Of allebei tegelijk," aldus SP-deelraadslid Frans Icke. "Soms zie ik sloepjes bomvol met lallende mensen langskomen, die zigzaggend over de Amstel zwalken. Dan hoop ik, dat ze op tijd merken dat ze op ramkoers liggen met mijn woonboot."

Onrust op het water is een toenemend probleem en het verbieden van versterkte muziek op open bootjes is een stap in de goede richting. Maar voorlopig ziet het stadsdeel niks in het verlagen van de maximumsnelheid op het water. Op dit moment is die 7.5km/u. De SP pleit voor een verlaging naar 6km/u. Icke: "Het grote voordeel daarvan is niet alleen dat nette watergebruikers rustiger zullen varen, maar de wettelijk verplichte marge wordt daarmee ook verlaagd en dus wordt de pakkans voor overtreders groter." Hard varen zorgt voor hinderlijke golfslag, motorlawaai en minder veiligheid. Icke: "De grootste veroorzaker van overlast is al jaren de pleziervaart en daar zitten bootjes bij die door hun diepgang enorme golven maken, ook al varen ze stapvoets. Er is een mentaliteitsverandering nodig onder de watergebruikers, maar meestal kijken ze niet achterom wat voor deining ze veroorzaken."

Ook over de veiligheid maakt de SP zich zorgen. Op sommige plaatsen is het zo druk, dat er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan. Het Comit Woonboten Prinsengracht heeft daarom een voorstel gedaan om eenrichtingsverkeer in te voeren. De SP pleit voor een proef hiermee. Rondvaartreders zijn daar fel tegen: de Prinsengracht is een belangrijke doorvaartroute. "Maar het zou de beroepsvaart sieren als zij niet alleen maar 'nee' zouden roepen, maar zelf met constructieve plannen zouden komen. Veiligheid op het water is tenslotte ook in hun belang", aldus Icke.

U bent hier