h

Kleiburg en zijn bewoners verdienen respect en goede zorg

1 september 2011

Kleiburg en zijn bewoners verdienen respect en goede zorg

Woningcorporatie Rochdale geeft al maanden geen uitsluitsel over de toekomst van de Bijlmerflat Kleiburg. Ondertussen worden zittende bewoners van de flat geconfronteerd met wanbeleid van de verhuurder: onderhoud wordt niet meer gepleegd en trappenhuizen worden niet meer schoongemaakt. SP-fractieleider Randjan Bissesar vraagt de corporatie met een open brief, onder meer in Het Parool, om opheldering.

Geachte bestuursleden van woningcorporatie Rochdale,

Eind vorig jaar had u het plan om de Bijlmerflat Kleiburg te slopen. Vanuit verschillende lagen in de samenleving, waaronder het stadsdeelbestuur, was er echter een roep om het behoud van deze klassieke flat. Kleiburg is cultureel erfgoed, een van de laatste zichtbare elementen van de oorspronkelijke Bijlmermeer. Als reactie op het protest zette u de flat te koop voor 1 euro. Sinds dat moment is er veel aandacht voor de flat. Het laatste bericht dat ons bereikte over dit project is dat er vier partijen in de race waren om de flat over te nemen. Het is onduidelijk of die race inmiddels gelopen is.

Zo veel aandacht als het voor 1 euro te koop zetten kreeg, zo weinig aandacht was en is er voor de huidige bewoners van de flat. Momenteel worden bewoners met een tijdelijk huurcontract de flat uitgezet. Dit terwijl er nog geen concrete plannen voor de toekomst van de flat bekend zijn. Of zijn die plannen er wel, maar mogen ze nog niet naar buiten worden gebracht? In de flat wonen ook nog oorspronkelijke bewoners met een regulier huurcontract. Hun woongenot komt door het beleid van uw woningcorporatie ernstig onder druk te staan. De flat wordt niet meer fatsoenlijk schoongehouden en van onderhoud is al helemaal geen sprake meer. De leefbaarheid gaat hard achteruit. Helemaal als u uw plan doorzet om een hek rond de flat te plaatsen. Deze bewoners, uw klanten, hebben jarenlang netjes elke maand hun huur overgemaakt. Van u krijgen ze stank voor dank.

Ik roep u met deze brief op om zowel netjes met de bakstenen als met de bewoners om te gaan. Zolang er geen concrete plannen voor de flat zijn is er geen reden om bewoners de flat uit te zetten of te pesten. Misschien is er een partij te vinden die de flat met de huidige bewoners wil overnemen? Laat zien dat uw eerste zorg, de primaire taak van een woningcorporatie, het huisvesten van mensen is. Uw imago kan op dat gebied tenslotte wel een opkikker gebruiken.

Ik zie graag een inhoudelijke reactie tegemoet van u. Deze open brief is ook verzonden naar de media.

Met vriendelijke groet,

Randjan Bissesar
Fractievoorzitter SP Zuidoost

U bent hier