h

Politiek moet woningcorporaties dwingen tot onderhoud

19 september 2011

Politiek moet woningcorporaties dwingen tot onderhoud

De SP wil dat de politiek weer de regie grijpt in de volkshuisvesting en corporaties dwingt achterstallig onderhoud van sociale huurwoningen aan te pakken. Dat zegt SP-deelraadslid Frans Rein Jurrema naar aanleiding van een onderzoek naar de staat van het onderhoud van huurhuizen in Amsterdam-Noord. Jurrema: "In een aantal buurten in ons stadsdeel verkeren woningen in erg slechte staat en het stadsdeelbestuur lijkt op dit moment weinig anders te doen dan corporaties vrijblijvend te verzoeken de woningen te onderhouden. Daar moet verandering in komen."

Met de komst van de SP in het stadsdeelbestuur is de nadruk in Amsterdam-Noord verschoven van sloop en nieuwbouw naar onderhoud van de bestaande sociale huurwoningen. Het was ook de SP die aandrong op een onderzoek naar het achterstallig onderhoud aan woningen in het stadsdeel. Uit dat onderzoek, dat eerder dit jaar werd gehouden, komt naar voren dat het in maar liefst vijf buurten niet goed gaat: Volewijck (van der Pekbuurt, Gentiaanpleinbuurt), IJplein/Vogelbuurt, Buikslotermeer (Het Breed), Banne Buiksloot en de Markengouw (Nieuwendam-Noord). Jurrema: "Het is wrang dat het hier juist de armste buurten van Noord betreft. Alsof die mensen geen recht op een fatsoenlijk huis hebben. Achterstallig onderhoud zou hier met extra energie moeten worden aangepakt, om verpaupering te voorkomen."

Maar in de commissievergadering over de kwestie afgelopen week werd duidelijk dat de politiek nog nauwelijks invloed kan uitoefenen op wat machtige woningcorporaties doen en laten met sociale huurwoningen. Illustrerend was de reactie van woningstichting De Key, die elke medewerking aan het onderzoek weigerde en zich openlijk afvroeg waar het stadsdeel zich mee bemoeide. Jurrema: "Het is de arrogantie ten top. Corporaties zijn misschien wel de belangrijkste partners van het stadsdeelbestuur in het streven om iedereen in Noord een fijn en veilig leven te laten leiden. Deze reactie geeft wel aan hoe belangrijk het is om als stadsdeelbestuur een dikkere vinger in de pap te krijgen."

Een van de mogelijkheden die nog wel bestaat op dat gebied is de aanschrijving. Daarmee werden corporaties in het verleden gedwongen echte misstanden in wooncomplexen aan te pakken. Verantwoordelijk wethouder Kees Diepeveen erkende dat er eigenlijk nooit meer wordt aangeschreven en beloofde te gaan onderzoeken of het instrument, aangescherpt, in de toekomst weer meer ingezet kan gaan worden. Jurrema: "En er moet veel meer bekendheid gegeven worden aan het werk van de huurteams en het Wijksteunpunt Wonen (WSW). Het huurteam speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van huurders die last hebben van achterstallig onderhoud. Het WSW is onmisbaar bij de ondersteuning van huurders richting corporaties en andere huiseigenaren."

U bent hier