h

SP wil verantwoording topsalarissen stadsdeel

26 september 2011

SP wil verantwoording topsalarissen stadsdeel

Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft vijf ambtenaren op inhuurbasis in dienst die meer verdienen dan de stadsdeelvoorzitter. Dat komt naar voren uit een overzicht van het stadsdeelbestuur waar de SP en Leefbaar Noord eerder om gevraagd hadden. De SP wil nu dat het bestuur ook uitlegt waarom deze functionarissen voor zo’n hoge bedragen zijn ingehuurd.

Het overzicht wijst uit dat vijf functionarissen op twee afdelingen binnen het stadsdeel meer geld kosten dan de stadsdeelvoorzitter, wat neerkomt op meer dan 120 euro per uur. Daarnaast blijkt ook de stadsdeelsecretaris meer te verdienen dan de stadsdeelvoorzitter. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "De SP vindt dat de stadsdeelvoorzitter de zwaarste taak heeft in Noord. De eindverantwoordelijkheid voor de gehele stadsdeelorganisatie ligt bij hem. Dan is het toch vreemd dat mensen die onder of voor hem werken en waar hij ook verantwoordelijkheid voor draagt, meer verdienen dan hij? Voor die gevallen moet het bestuur wel met een hele goede uitleg komen."

Die door de SP gevraagde verantwoording was niet te vinden bij het overzicht dat het stadsdeelbestuur onlangs naar de deelraad stuurde. Daarin wordt enkel aangegeven hoeveel functionarissen meer verdienen dan de stadsdeelvoorzitter en om wat voor bedrag het gaat, op welke afdelingen zij werken en of zij zijn ingehuurd of een vaste aanstelling hebben. Peters: "Wij willen graag weten wat het bijzondere takenpakket van deze ambtenaren is dat hun salaris rechtvaardigt. En het mag inmiddels een dooddoener zijn, maar in deze tijd van harde bezuinigingen moeten wij als raadsleden iedere uitgave van het bestuur extra kritisch bekijken."

U bent hier