h

Stadsdeel weigert bewoners serieus te nemen bij Eilandenboulevard

10 september 2011

Stadsdeel weigert bewoners serieus te nemen bij Eilandenboulevard

De SP wil dat het plan dat bewoners gezamenlijk gemaakt hebben uitgangspunt wordt voor de nieuw te ontwikkelen Eilandenboulevard (van het scheepvaartmuseum via de Kattenburgergracht, Wittenburgergracht en Oostenburgergracht naar de molen).

In februari boden de Oostelijke Eilandenbewoners een plan aan waarbij voldaan werd aan de wens van het stadsdeel zicht op het water te krijgen en waarbij geen woonboten hoefden te verdwijnen. Voor de SP is dit plan van de buurt een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie. Walbewoners, bootbewoners en ondernemers kwamen tot een prachtig ontwerp voor hun buurt.

Het plan van de eilandbewoners werd deze week in de commissie besproken. SP-deelraadslid Frans Icke steunde de bewoners en vond dat het verplaatsen van de woonboten geen doel op zich mocht zijn. Stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren bleef echter vast houden aan het verwijderen van woonboten om er Tall-ships of windjammers voor in de plaats te leggen. Icke: "Woonbootbewoners worden met boot en al de buurt uitgejaagd om plaats te maken voor enorme schepen. Hierdoor wordt het zicht op het water juist belemmerd."

Kijk voor het alternatieve plan hier.

U bent hier