h

Succes huurders en SP: overeenkomst met Eigen Haard

25 oktober 2011

Succes huurders en SP: overeenkomst met Eigen Haard

Huurders van de Zeeburgerdijk en de SP hebben een groot succes behaald. Onlangs werd het kantoor van Eigen Haard bezet. Als reactie belooft de corporatie bijna alle gevraagde reparaties uit te voeren vr 1 december dit jaar. Atilla Selcuk, voorzitter van de huurders: "Dat is een enorme stap vooruit. Eigen Haard is er nu al druk doende mee. Er loopt dagelijks een flinke ploeg experts en klussers in onze buurt om de woningen weer leefbaar te maken. Het lijkt er op dat de boodschap is overgekomen."

Afgesproken is dat een onafhankelijke expert op korte termijn controle zal uitoefenen. SP'er Erik Flentge: "Alle huurders krijgen een nmalige tegemoetkoming van 175,-, onder slechts n voorwaarde, dat de klussers in het huis worden toegelaten. Dat bedrag is gebaseerd op n maand halve huur. Mochten de reparaties op 1 december bij sommige woningen toch niet voldoende zijn, krijgen die huurders halve huur voor langere tijd. Dat duurt tot de woning weer is opgeknapt." En er is meer. "Tot de sloop komen er voor deze woningen geen huurverhogingen meer. Dit is een groot succes," aldus Flentge. "Demonstreren heeft zin, dat is maar weer eens bewezen. De huurders en de SP behalen hier samen een mooi resultaat." Selcuk voegt toe: "Dit is bereikt omdat wij samenwerkten en samen eisen stelden. Alleen sta je niet sterk genoeg."

Flentge: "Het mooie is dat alle toezeggingen nu gelden voor lle huurders in dit blok. Dat was belangrijk voor de actievoerders. Ze doen dit tenslotte samen. Eigen Haard is ze flink tegemoet gekomen. En dat was nodig ook. Het vertrouwen in de corporatie is nog niet erg groot bij de huurders, wat begrijpelijk is. Dit lijkt echter een omslag. Er lijkt Eigen Haard veel aan gelegen om deze contacten goed te houden: men wil niet weer boze huurders op de stoep. We zullen de ontwikkelingen op de voet volgen."

Eigen Haard heeft de afgelopen decennia nauwelijks onderhoud gepleegd aan de Braspenning-woningen. Selcuk: "Het resultaat is dat veel woningen zijn verkrot, niet gezond zijn of zelfs gevaarlijk. Eigen Haard hield zich tot dusver steeds doof voor klachten van huurders. Dat veranderde pas toen we - met hulp van de SP - gezamenlijk in verzet kwamen." Flentge: "De huurders van de Zeeburgerdijk kunnen als voorbeeld dienen voor andere huurders, die ook leven in half verkrotte woningen. De Zeeburgerdijk is zeker niet de enige plek met verkrotte woningen. De SP wil ook andere huurders waar nodig en mogelijk ondersteunen."

U bent hier