h

Motie meerjarenbegroting Zuidoost

29 november 2011

Motie meerjarenbegroting Zuidoost

De stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost, in vergadering bijeen op 29 november 2011

Constaterende

  • dat vorig jaar een begroting is gepresenteerd met een 4 meerjarenbegroting
  • dat deze begroting vergezeld gaat van een 3 meerjarenbegroting
  • dat het stadsdeel-Zuidoost aldus niet verder kijkt dan haar eigen bestuursperiode
  • dat Zuidoost behoefte zal hebben een 4 meerjarenbegroting

Besluit:

  • bij de volgende perspectiefnota en begroting een aanzet te geven tot een begroting, vergezeld van een 4 meerjarenbegroting

En gaat over tot de orde van de dag

Randjan Bissesar
SP-Fractievoorzitter

U bent hier