h

Naar links met dat stadsdeelbestuur!

27 november 2011

Naar links met dat stadsdeelbestuur!

Het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Noord moet zich in de deze harde rechtse tijden stoerder en activistischer opstellen. Die opdracht heeft SP-fractievoorzitter Daniƫl Peters het bestuur van PvdA, GroenLinks en SP deze week meegegeven bij de behandeling van de begroting voor 2012. Peters: "Hier zit het enige volledig linkse bestuur van Nederland. Een links bestuur dat Noord zo veel mogelijk zou moeten behoeden voor klappen van de rechtse regering en daar ook voortdurend tegen zou moeten protesteren."

Peters gaf aan dat de SP achter de begroting staat omdat daarin, voor zover mogelijk met zo'n zware bezuinigingen, de juiste keuzes gemaakt worden. "Maar er zijn ook heel veel dingen die in dit stadsdeel gebeuren, waartegen ik als SP'er van een afstandje aan kijk en dan denk: is dat links bestuur, is dat nou een bestuur met de SP erin?", zei hij tijdens de beschouwingen. Hij verwees daarbij onder meer naar de nog altijd toenemende druk op voorraad sociale huurwoningen, waarvan er veel verkocht worden of in de vrije sector terecht komen. Vooral de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van de Van der Pekbuurt baart de SP in dat opzicht zorgen.

Maar wat de SP-fractie echt steekt, is de lauwe reactie van het bestuur op asociaal beleid dat uit Den Haag of de centrale stad over Noord wordt uitgestort. "Als we dan onze begroting bekijken en de zin lezen dat de Wet Werken naar vermogen gemeenten in staat stelt meer mensen te laten deelnemen en budgetten gerichter en efficinter in te zetten, vragen wij ons af of de begroting door een VVD'er of CDA'er is geschreven. Dit is beleid waartegen dit bestuur luidkeels moet protesteren, net als tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer en het wegsturen van de mensen met een ID-baan", aldus Peters.

De SP gaat het stadsdeelbestuur het komende jaar overigens wel helpen met 'linkser' worden. De SP-fractie werkt al, samen met andere partijen, aan een voorstel om de segregatie op scholen aan te pakken. Verder kondigde Peters een initiatiefvoorstel aan om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen in Noord en hoopt hij op korte termijn met SP-wethouder Willem Paquay een betere regeling voor de huur van gemeentegrond op te stellen.

U bent hier