h

Nog steeds veel achterstallig onderhoud

14 november 2011

Nog steeds veel achterstallig onderhoud

Huurders in Amsterdam-Oost kunnen achterstallig onderhoud melden via www.stopdeverkrotting.nl Die oproep doet SP-deelraadslid Tiers Bakker na een nieuw bezoek aan de verkrotte woningen aan de Sumatratstraat en het Sumatraplantsoen in Amsterdam Oost. Bakker: "We zijn hier twee keer eerder geweest, maar de problemen zijn nog onverminderd groot." De SP wil weten of de actie van de huurders aan de Zeeburgerdijk ook effect heeft in andere delen van de Indische Buurt. Bakker: "Eigen Haard gaf eerder aan niet opnieuw boze huurders op het kantoor te willen hebben. Helaas zijn de opbrengsten in deze buurt echter nog gering. Nog steeds is niet duidelijk wanneer er wat gaat gebeuren. Eigen Haard wijst naar het stadsdeel. Het stadsdeel wijst weer naar Eigen Haard. Daar hebben de huurders niks aan. De problemen met de achterstallig onderhoud zijn nog heel groot. Bewoners hebben er schoon genoeg van.”

Stadsdeel, huurders uit deze buurt en Eigen Haard zijn inmiddels wel met elkaar in gesprek. Bakker: "Dat is een goede stap. Daden moeten echter niet lang op zich laten wachten. Bij de huurders is veel onbegrip, onduidelijkheid en onzekerheid. Het vertrouwen in de huisbaas is zeer laag. Er kunnen echt een paar tandjes bij."

De SP sprak een aantal huurders in deze wijk. De situatie in deze buurt is divers. Een deel van de huurwoningen aan de Sumatratstraat lijkt in prima staat. Huurders gaven aan te willen blijven. Een ander deel is deels verkrot. Naar verluidt zou Eigen Haard het achterstallig onderhoud binnenkort aanpakken. Het heeft lang geduurd voor de bewoners zo’n signaal kregen, maar ondanks deze woorden zijn er nog weinig concrete initiatieven. Bakker: "De meeste bewoners zijn ontevreden. Zo kampt een aantal huizen met overlast van rioleringen, constateerden wij. Ook hier wijzen stadsdeel en Eigen Haard naar elkaar. Dat is te gek voor woorden. Deze huurders worden al veel te lang in de steek gelaten. Eigen Haard en het stadsdeel zullen haast moeten maken."

Net als bij de woningen aan de Zeeburgerdijk wil de SP huurders met grote onderhoudsproblemen ondersteunen. Bakker: "Iedereen heeft recht op een veilige, leefbare en gezonde woning. Waar het kan zal de SP de bewoners ondersteunen om de huisbazen of het stadsdeel ter verantwoording te roepen."

U bent hier