h

SP keurt begroting Oost af

18 november 2011

SP keurt begroting Oost af

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost wentelt in 2013 de grootste bezuinigingen af op onderwijs, jeugd en welzijn. Maar liefst 9 ton moet er bespaard worden. Voor de SP-fractie reden om de begroting af te wijzen. Fractievoorzitter Meta Meijer: "Het stadsdeelbestuur amputeert de budgetten voor welzijn, onderwijs en jeugd en vindt dat mensen zichzelf maar moeten helpen. Heel fijn als je dat kunt, maar hoe degenen die dat niet kunnen aan hun trekken komen, daarover tast het bestuur nog in het duister."

De SP diende een groot aantal voorstellen in bij de begroting, waarvan een flink deel werd werd overgenomen door het bestuur of aangenomen door de deelraad. Meijer: "Door onze voorstellen krijgen organisaties die WSW-ers in dienst hebben hulp en meer tijd om deze mensen in dienst te houden. Ook wordt er meer aandacht besteed aan schuldhulpverlening voor jongeren. En wanneer woningen worden gesplitst, wordt er adequater gereageerd op klachten van bewoners. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Desondanks hebben we de begroting niet gesteund, omdat er naar onze mening te veel en te kortzichtig gekort wordt op belangrijke zaken. Dat is extra zuur omdat onlangs nog wel 13 miljoen uit de algemene reserve is gehaald om MuzyQ aan te kopen."

U bent hier