h

Initiatiefvoorstel: aanpak overlast scooterrijders

28 december 2011

Initiatiefvoorstel: aanpak overlast scooterrijders

Zeven maanden geleden kondigde burgemeester Van der Laan aan dat Amsterdam de straat gaat heroveren. Volgens de burgemeester lijdt de stad met name onder veelplegers. Hiertoe behoort een groep jongeren met hardnekkig crimineel gedrag. Van der Laan wil samen met hoofdofficier Bolhaar lik-op-stukbeleid gaan toepassen op de "tijdbommetjes op scooters" zoals deze jongeren door de burgemeester zijn genoemd.

Met zijn verwijzig naar het vervoermiddel - de scooter - dat bij deze groep populair is, legt de burgemeester al dan niet bedoeld een link naar onverantwoordelijk en asociaal gedrag in het verkeer. Een deel van de scooterrijders in Amsterdam vertoont verkeersgedrag waarbij structureel overtredingen worden gepleegd door verkeersregels te negeren en andere weggebruikers te hinderen en in gevaar te brengen. Vooral de zwakkere verkeersdeelnemers - voetgangers en fietsers - hebben te lijden onder het verkeersgedrag van een deel van de scooterrijders.

Hoewel het hier om een deel van de scooterrijders gaat, dus niet om alle, dreigen (verkeers)maatregelen de hele groep te gaan treffen. Door het asociale weggedrag van een groep, wordt de roep om lle gemotoriseerde tweewielers van het (brom)fietspad naar de rijbaan te verbannen steeds sterker. Dus ook de scooterrijders en snorfietsrijders die zich wel aan de verkeersregels en maximumsnelheden van 30 respectievelijk 25 km/uur houden zouden de rijweg worden opgestuurd om zich te begeven tussen het autoverkeer dat zich met 50 km/uur verplaatst.

De SP vindt dat gemeente en politie wegkijken van de criminaliteit als besloten wordt om alle gemotoriseerde tweewielers naar de rijbaan te verplaatsen. Immers, de groep kwaadwillenden zorgt er zo voor dat de andere scooter- en snorfietsrijders lijden onder het gebrek aan maatregelen dat tegen de eerste groep genomen wordt. Anders gezegd: tegen asociaal en crimineel verkeersgedrag wordt niet opgetreden, terwijl de weggebruikers die zich aan de regels houden gedupeerd worden door de lakse houding van gemeente en politie. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van een overheid die zegt lik-op-stukbeleid te willen toepassen en de straat te heroveren op asocialen en criminelen.

De SP zou dan ook graag zien dat de burgemeester daadwerkelijk inhoud geeft aan zijn woorden over lik-op-stukbeleid en de aanpak van de tijdbommen op scooters. Daarbij kan en mag de aanpak van hardnekkige overtreders op gemotoriseerde tweewielers niet ontbreken. Als dit niet gebeurt zijn de mooie woorden van de burgemeester slechts loze kreten.

De SP stelt de gemeenteraad voor om de aanpak van verkeersovertreders op snorfietsen en scooters te intensiveren en hier ook een lik-op-stukbeleid te gaan toepassen, (onder andere) door de illegale onderdelen van scooters en snorfietsen te vernietigen.

De gemeenteraad besluit:

De burgemeester opdracht te geven samen met het openbaar ministerie de volgende maatregelen te onderzoeken, nader uit te werken en in te voeren:

  • Het motorblok van een opgevoerde scooter moet - het liefst ter plekke - vernietigd worden. Als een scooter eenmaal meer dan 50cc heeft, kan de inhoud van het motorblok niet meer verkleind worden. Daarom: in de metaalpers ermee.
  • Een uitlaat die meer geluid produceert dan is toegestaan moet - het liefst ter plekke - vernietigd worden Een deel van de ergernis komt door de herrie die sommige scooters maken. Scooter- en snorfietsrijders die het cool vinden om andere mensen de stuipen op het lijf te jagen, krijgen hun vernietigde uitlaat netjes mee naar huis.

U bent hier