h

MuzyQ: oppositie wil foute beslissingen in de toekomst voorkomen

22 december 2011

MuzyQ: oppositie wil foute beslissingen in de toekomst voorkomen

De oppositie in de deelraad van Amsterdam-Oost (SP, VVD en Meerbelangen) willen dat er een functionaris wordt aangesteld om grote besluiten te toetsen aan bestaand beleid, en te bezien of het dagelijks bestuur en de raad over voldoende informatie beschikken om de financiëe consequenties van zo'n besluit te kunnen beoordelen. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen rond muziekcentrum MuzyQ.

Na een intensief onderzoek heeft de onderzoekscommissie in Amsterdam Oost haar bevindingen over de aankoop van Muziekmakerscentrum MuzyQ gepresenteerd. De conclusies logen er niet om: het besluit had destijds niet genomen mogen worden, en zowel het Dagelijks Bestuur als de Stadsdeelraad beschikten over onvoldoende kennis en informatie om een goed afgewogen besluit te nemen.

SP-deelraadslid Tiers Bakker: "Met MuzyQ zijn we in een fuik gezwommen. Op een gegeven moment overheerste de emotie; men wilde dit gebouw. Gevolgen werden toen over het hoofd gezien, en dat kost nu miljoenen. Geld dat besteed had moeten worden aan onze bewoners, bijvoorbeeld om onze sociale voorzieningen op peil te houden. Nu is er ruzie met de uitbaters van het pand, en worden onze buurthuizen gesloten. Ons voorstel is bedoeld om dit soort uitwassen in de toekomst te voorkomen."

U bent hier