h

Nieuwjaarswens Nelly Duijndam

28 december 2011

Nieuwjaarswens Nelly Duijndam

"Ik had hier liever willen schrijven dat de toekomst ons toelacht, maar er is reden tot bezorgdheid in 2012. Mensen met lage- en middeninkomens of een minder goede gezondheid worden harder gepakt dan ooit, terwijl er eigenlijk genoeg is voor iedereen.

We wensen daarom dat 2012 een jaar wordt waarin u de bezuinigingen niet aan den lijve zult voelen; dat u de medische en sociale zorg zult blijven krijgen die u nodig heeft; dat als u voor een geliefde of familielid zorgt hulp kunt blijven krijgen; dat u uw werk zult kunnen behouden; dat u niet het gevaar loopt uw buurt uit te moeten doordat de huren onbetaalbaar worden.

Ook wensen we dat u oud kunt worden in uw eigen buurt; dat er voldoende wijkrestaurants zullen zijn; dat u mee kan blijven doen doordat bezoeken aan bibliotheken in de buurt, huizen van de buurt en culturele instellingen betaalbaar blijven; dat uw kinderen goed onderwijs krijgen en dat voldoende en goede speelmogelijkheden behouden zullen blijven.

Wij blijven strijden voor solidariteit en een eerlijker verdeling van de welvaart. Samen kunnen we het Centrum beter, socialer maken.
Graag wens ik u een goed, gezond en strijdbaar 2012."

Nelly Duijndam
Fractievoorzitter SP Centrum

U bent hier