h

SP stemt tegen begroting

4 december 2011

SP stemt tegen begroting

Bij de behandeling van de begroting voor 2012 in Centrum vond de SP geen enkel gehoor bij de linkse partijen. De deelraad had wel extra geld voor fietsen en gebouwen, maar welzijn kwam er bekaaid af.

Een voorstel van de SP om in 2012 te zorgen voor opvang van DWI en AWBZ voor mensen die voor hulp op de stadsdelen zijn aangewezen werd door alle partijen afgewezen. Ook wilde de SP dat het dagelijks bestuur er op toe ziet dat afspraken van corporaties nagekomen worden. In de nieuw te bouwen zorgcentra, zoals het Bernardus het St. Jacob zullen geen sociale zelfstandige zorgwoningen gebouwd worden. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam "Dit is tegen de afspraak om 30 procent sociaal te bouwen en wij vinden het onaanvaardbaar dat het dagelijks bestuur er niets aan doet." Het voorstel dat de SP hierover indiende werd door alle partijen afgewezen.

In zorgcentrum De Keyser in de Czaar Peterstraat werd tegen de afspraak in een wijkrestaurant wegbezuinigd. Het voorstel van de SP om elders in de wijk een restaurant mogelijk te maken werd afgewezen. De PvdA vond het niet nodig: mensen konden immers al 2 keer in de maand bij de buurttafel in de Witte Boei aanschuiven. "Dit is asociaal; eten moet je elke dag en als je het zelf niet meer kunt klaar maken is het fijn als je terecht kunt in een wijkrestaurant. Hier ontmoet je andere mensen, waardoor het ook eenzaamheid tegen gaat," aldus Duijndam. "Er gaan tonnen extra geld naar het weghalen van fietsen en om kwetsbare gebouwen te beschermen, maar voor het dagelijks eten en kwetsbare mensen heeft de raad geen cent over"

Een lichtpuntje was er wel: D66 en de VVD stemden voor het voorstel om buddyzorg in Centrum in stand te houden.

U bent hier