h

Controle wapenvergunningen

6 januari 2012

Controle wapenvergunningen

Controle wapenvergunningen

Vorig jaar bleek dat in 2010 30% van de personen met een vuurwapenverlof thuis gecontroleerd is. Dit terwijl dit 100% dient te zijn. De burgemeester heeft in antwoord op onze schriftelijke vragen van 29 juli 2011 aangegeven dat het streven in 2011 was dat alle erkenninghouders, schietverenigingen en verlofhouders gecontroleerd zouden worden.

Het jaar 2011 hebben we achter de rug en daarom heeft de SP de volgende vragen (artikel 45 van het Reglement van Orde):

1. Is het gelukt om in 2011 alle erkenninghouders, schietverenigingen en verlofhouders te controleren? Zo nee, hoeveel zijn er wel gecontroleerd? En wat is de reden dat ze niet allemaal zijn gecontroleerd?
2. Zullen alle verlofhouders in 2012 gecontroleerd worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Laurens Ivens

U bent hier