h

Gemeente moet zeggenschap grijpen over onderwijsreus Amarantis (update)

7 februari 2012

Gemeente moet zeggenschap grijpen over onderwijsreus Amarantis (update)

De SP wil met een brede delegatie uit de Amsterdamse politiek gaan spreken met het bestuur van onderwijsreus Amarantis. De inzet van de SP hierbij is dat Amarantis, het schoolbestuur dat in flinke financiƫe problemen is geraakt, wordt opgedeeld en kleinschaliger verder gaat. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Duizenden Amsterdamse leerlingen worden de dupe van wanbestuur van een te grote onderwijsinstelling en de banen van 200 mensen staan op de tocht. Formeel heeft de gemeente hier nauwelijks iets over te zeggen, maar gezien deze grote gevolgen voor de stad kunnen we niet wegkijken. Door met een brede delegatie van de politiek met hen in gesprek te gaan, kunnen we hopelijk tot een oplossing komen voor de duizenden leerlingen en 200 leraren die de dupe van het wanbeleid dreigen te worden."

Laurens Ivens)

Amarantis dreigt 5 miljoen verlies te lijden. Ruim 30.000 leerlingen, waarvan vele Amsterdamse, volgen onderwijs op scholen van Amarantis. Het gemeentebestuur heeft weinig te zeggen over het bestuur van een onderwijsinstelling in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ivens: "Het is een harde les maar dit debacle laat zien dat onderwijsinstelling echt t groot kan worden. We kunnen niet alleen maar toekijken terwijl het onderwijs in de stad verslechtert. Het lijkt ons verstandig als deze onderwijsreus opgedeeld wordt en in kleinschaligere onderdelen verder gaat. Amarantis zou best tien keer zo klein mogen zijn, zodat het weer terug komt bij de menselijke maat en de directeur de leerling kan kennen."

Vanuit de Tweede Kamer wordt nu volop gekeken naar Amsterdam om het probleem met Amarantis op te lossen. Ivens: "Dat is een begrijpelijke wens, maar het zou de landelijke politiek sieren als zij ons dan ook de middelen hiervoor geven. Sinds de jaren 90 is er juist steeds meer aangedrongen op fusies van scholen. De gevolgen hiervan worden nu duidelijk. Het zou goed zijn als er landelijk een maximale omvang per schooltype wordt vastgesteld. En als ze dat niet willen doen, geef dan de gemeente op z'n minst een instemmingsbevoegdheid voordat scholen samengaan. Op die manier kan de gemeente inderdaad de gewenste verantwoordelijkheid op zich nemen."

Update:
Wethouder Asscher heeft ondertussen een bemiddelaar ingesteld namens de gemeente om te helpen met het komen tot een oplossing bij de urgente problemen bij Amarantis. Daarnaast neemt hij de suggestie van de SP over en gaat in gesprek met de minister van Onderwijs om te komen tot een fusietoets of gemeentelijke inspraak bij de scholen.

U bent hier