h

Overloopplantsoen definitief verminkt

14 juni 2012

Overloopplantsoen definitief verminkt

Tot ongenoegen van de SP heeft het stadsdeel het dossier 'Van Overloopplantsoen' gesloten. Er blijft er een bittere nasmaak in de mond hangen, vindt deelraadslid Frans Icke. "De belangen van de buurt zijn keer op keer volkomen genegeerd ten voordele van n enkel persoon. De eigenaar van het belendende perceel is door portefeuillehouder Oranje ontzettend voorgetrokken, met als extra cadeautje niet alleen een privsteiger maar ook nog eens 8.000 euro voor advocaatkosten; schandalig."

Het gebrek aan ruggengraat van de overige partijen in de deelraad, maakte dit alles mogelijk. De SP bleek telkens de enige partij die consequent streed voor het belang van de buurt en behoud van openbaar groen. Het dagelijks bestuur heeft nog niets ondernomen om het vertrouwen van de bewoners terug te winnen, iets waar de SP nadrukkelijk om had gevraagd. Zelfs de aan de bewoners beloofde 'Morrin-tafel' is nog steeds niet terug geplaatst. De bewoners zijn boos en teleurgesteld, blijkt uit een kleine rondgang in de buurt. "Het stadsdeel is sluw en gewiekst te werk gegaan. Noem het hoe je wilt, maar het plantsoen is voor altijd verminkt. Wethouder, u wordt bedankt," was het bittere commentaar van een voorbijganger. In elk geval moeten we nog afwachten of de toegezegde privsteiger er ooit komt. Icke: "Ik vraag mij af welke regels daar dan weer voor moeten worden bijgebogen."

U bent hier