h

Algemene beschouwingen

30 november 2012

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen bij de begroting 2013.

Voorzitter,

Voor muzikanten is het in de regel veel moeilijker een vrolijk lied te schrijven dan een droevige ballade. Melancholische dichters zijn in de regel veel productiever dan opgewekte dichters. En ook ik schrijf veel makkelijker beschouwingen als ik ergens tegenaan kan schoppen dan als alles goed gaat. Feitelijk hoef je als raadslid natuurlijk ook niks te zeggen, als je het eens bent met ingezet beleid. Dus ik kan nu ook stoppen en zeggen: prima, doe maar die begroting.

Ik heb echter besloten om iets anders te doen: ik wil met u, om het op de CDA-manier te zeggen, de zegeningen tellen die ons ten deel vallen. Want ik heb soms het gevoel dat te veel mensen in ons stadsdeel en in deze raad niet weten hoe veel er wel goed geregeld is.

Ik ben een 33-jarige vader van twee kinderen en ik woon met mijn gezin in de Banne. Als mijn dochters zich vervelen kan ik gratis met ze naar de bibliotheek, die binnenkort volledig wordt vernieuwd. Ik heb op loopafstand vier speelplaatsen en op 5 minuten fietsen twee goed uitgeruste speeltuinen met beheer waar ik gratis de hele dag terecht kan. 's Zomers kan ik gratis terecht in twee pierebaden, waarvan één ook op vijf minuten van ons huis. Ik doe al aan peuterzwemmen met ze in het versleten Floraparkbad voor 34 euro in drie maanden. Maar gelukkig krijgt Noord een gloednieuw zwembad.

Ik betaal het behoorlijke bedrag van grofweg een euro per dag voor het afvoeren van mijn vuilnis. Maar ik kan voor dat bedrag wel op ieder uur van de dag m'n vuilniszak kwijt in de container. Ik hoef nooit te wachten op de vuilniswagen. Eens per maand mag ik mijn hele huisraad op de stoep zetten en die wordt dan netjes opgeruimd door het stadsdeel. Overigens mag ik ook nog steeds wel eens foutje maken bij het aanbieden van mijn grofvuil, want er wordt actief gesurveilleerd door BSN om losliggende rommel op te ruimen en ook de mensen van Pantar zijn vaak in de buurt om zwerfvuil te verwijderen. Wat een luxe, en dat meen ik echt. De rotzooi wordt nog steeds achter je reet opgeruimd in Noord.

Als er iets verandert in de Banne, of het nou om parkeren gaat of zoals pas over het aanleggen van nieuw gras rond ons speeltuintje, dan krijg je een brief om mee te komen praten over die verandering. En er gebeurt met goede ideen daadwerkelijk wat. In de Banne zijn dingen niet doorgegaan als er geen draagvlak was.
Wie door Noord fietst of rijdt, merkt dat de infrastructuur steeds beter wordt, fietspad na fietspad, weg na weg wordt strakgetrokken, brug na brug gebouwd. Maar ook winkelcentra, huizen, scholen!

En dan blijkt bij de begroting, deze begroting dat we ook nog bezuinigingen, waar we de afgelopen jaren pijnlijke beslissingen over hebben moeten nemen, terugdraaien. Op de bibliotheek, de muziekschool, het jongerenwerk. En dat er genvesteerd wordt in notoire zwakke plekken zoals de Kleine Wereld. Dat het DB dus heel goed geluisterd heeft naar de zorgen en wensen van de raad de afgelopen twee jaar en nu met de ruimte die er is, die zorgen probeert weg te nemen en die wensen te vervullen.

Sowieso gaat het lekker tussen DB en raad, want ook het dossier tijdelijk theater is door overleg en goed luisteren aan weerskanten tot een bevredigende afsluiting gekomen. En het bestuur is niet te flauw om zij aan zij met de raad woningcorporaties onder druk te zetten als het vermoeden rijst dat voor sloop geen draagvlak is. En dan zeg ik nog niets over de vele verbeteringen in technische zin aan deze begroting (zoals de risicoparagraaf).

Zie daar uw zegeningen, Noorderlingen en deelraad.

Zijn wij dan geheel zonder zorgen? Nee, dat zijn we niet. Ten eerste ligt er de grote frustratie van mijn fractie dat er zo weinig effectief te doen is aan de grote armoede in ons stadsdeel. Het aantal minimahuishoudens blijft toenemen en de schuld daarvoor ligt niet in ons stadsdeel. Als we alleen maar denken aan de dreigende teloorgang van de sociale werkvoorziening en hoe veel mensen dan arm en ongelukkig thuis komen te zitten...

Ik houd niet van de uitspraak: we gaan er niet over, maar dat lijkt in deze toch echt het probleem. Het enige dat we kunnen doen is blijven werken aan werkgelegenheid, juist voor de kwetsbaarste groepen. Blijven werken aan het binnenhalen van bedrijven die het arbeidspotentieel in Noord kunnen en willen benutten. Blijven pogen nieuwe kansenzones in te richten en overeind te houden. Werk is de enige uitweg uit armoede, denken wij ook.

Het andere zorgpunt is 'Een Stad, Een Opgave'. Ik ben daar al uitgebreid op ingegaan in de commissie Middelen. Ik hoop vurig dat we de 1,4 miljoen kunnen bezuinigen zonder de dienstverlening te verminderen en zeker zonder extra te moeten bezuinigen op eigenlijk onze zegeningen: het vele en mooie groen in Noord, de speeltuinen en bibliotheken, de voorzieningen voor jongeren, kortom alles wat ik net zo'n beetje opnoemde. Wij zijn absoluut voor 1S1O, wij denken dat er veel geld is te halen in dubbel werk van stad en stadsdelen, maar daar moet het dan ook gehaald worden en niet meer in de buurtvoorzieningen of de ondersteuning van Noorderlingen die ondersteuning verdienen en nodig hebben. Want daar is de bodem zo langzamerhand wel bereikt.

Moties hebben wij niet, behalve dan die wij samen met de andere coalitiepartijen indienen. Want wat de SP-fractie betreft, is het zoals ik begon: prima, doe maar die begroting.

U bent hier