h

Centraal toezicht voorscholen

8 november 2012

Centraal toezicht voorscholen

Het toezicht op voorscholen wordt op aandringen van de SP vanaf nu centraal geregeld. Dit is volgens de SP nodig omdat tot nu toe het toezicht versnipperd is over verschillende organisaties en stadsdelen. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Dit is hard nodig. Onderzoeken toonden aan dat het toezicht slecht geregeld was. Er zitten kleine kinderen op de voorscholen en wij willen dat zij daar veilig zijn."

Maureen van der Pligt)

Voorscholen bieden plek aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand voordat zij naar de basisschool gaan. De Amsterdamse Rekenkamer die onderzoek doet naar gemeentelijk beleid, concludeerde dat het toezicht op deze voorscholen versnipperd is over verschillende instanties en stadsdelen en dat dat goed toezicht in de weg zit. Op aandringen van de SP gaat wethouder Ossel nu aan de slag met centralisatie van het toezicht en het onderbrengen bij de organisatie die ook toezicht houdt op de kinderopvang van Amsterdam.

De rekenkamer had ook kritiek op het gebrek aan informatie over de kosten van de organisaties die de voorscholen besturen. Een oproep van de SP om hier meer duidelijkheid over te geven en een maximum te stellen aan hoeveel geld er aan de strijkstok mag blijven hangen werd helaas niet ingewilligd.

U bent hier